Jubilejní 10. ročník konference FORMY a PLASTY 2019

  • 01.07.2019
  • Služby
Jubilejní 10. ročník konference FORMY a PLASTY 2019

Desátým rokem pořádá firma JAN SVOBODA s.r.o. ve spolupráci s Lubomírem Zemanem odbornou konferenci zaměřenou na vstřikování plastů. Cílem konference je poskytovat informace napříč výrobním řetězcem tak, aby bylo možné zvyšovat konkurenceschopnost firem na globálním trhu.

Více jak 150 návštěvníků konference se setkalo 15. a 16. května 2019 v příjemném prostředí hotelu Maximus nedaleko brněnské přehrady. Atmosféra se nesla v duchu sdílení zajímavých informací a networkingu.

FORMY A PLASTY 2019 
Součástí konference je interaktivní zpětná vazba. Obrázek ukazuje hodnocení konference účastníky. 


Stejně pečlivě, jako si firma JAN SVOBODA vybírá portfolio produktů, které dodává svým klientům, byly vybrány i přednášky na konferenci. Posuďte sami:

Pan Lubomír Zeman se ujal první přednášky a popsal řešení problémů při vstřikování termoplastů. Poukázal na problematiku technologického okna, základní chyby a jejich řešení. V závěru přednášky byly zodpovězeny dotazy z publika ohledně orientace makromolekul, nebo probarvení pomocí aditiv, či výrobcem předbarveného materiálu.

Následoval systém vzdělávání seřizovačů a technologů pomocí software PICAT II z anglické univerzity City of Wolverhampton College, kterou přednesl Neville Dudley. Software umožňuje efektivní vzdělávání seřizovačů, možnost testovat postupy optimalizace technologie vstřikování s minimálními náklady. Pro firmy je software dostupný v příznivé cenové hladině. Seřizovači a technologové získají profesionální simulátor vstřikolisu, který umožňuje testy a výuku mimo stroj. PICAT II je používán nejen jako vzdělávací platforma, ale také jako vstupní test pro nově nastupující seřizovače do firem.

Pan Nováček z firmy OMYA CZ provedl posluchače procesem výběru materiálu pro namáhanou součástku pro extrémní použití. Při dobré počáteční analýze je možné dosáhnout lepších mechanických vlastností při snížených nákladech. Každá koruna investovaná do přípravy tak dokáže ušetřit mnohonásobně více, než bylo investováno.

Spokojený uživatel softwaru Cimatron pan Pittner byl ochoten jít s kůží na trh a podělit se s ostatními, proč si tento software vybral a jak ho používá. Mnoho posluchačů si v tu chvíli přálo mít tak zapálené uživatele, jako je pan Pittner, který přednášku přednesl pro firmu technology-support.

Po obědě Jaroslav Vejvoda z firmy MC-Laser poukázal na laserové čištění forem, které nabízí široké možnosti v oblasti čištění forem. Pan Vejvoda přednášel s velkým nadšením a vše podložil bohatými zkušenostmi. Teoretický rozbor, vysvětlení efektu rozdílného nastavení, podpořené ukázkami z praxe včetně finančního přínosu. Dokonce i posluchači s negativním vztahem k tomuto typu čištění, dali vysokou hodnotící známku celé přednášce. Následně se v předsálí probírali nové možnosti, které se přednáškou otevřeli.

Jak vylepšit a zefektivnit navařování pomocí mikropulsu TTW800 přednesl Petr Navrátil z firmy JSW Machines. Hluboký vhled do problematiky stojící na rozsáhlých praktických zkušenostech, spolu se znalostí teorie umožnil pregnantně formulovat závěry a doporučení. Přednáška byla ucelená a postupně vedla posluchače k prakticky využitelným, jednoduše formulovaným a hlavně dobře zapamatovatelným závěrům.

FORMY A PLASTY 2019 
Jan Svoboda Jr. s panem Lubomírem Zemanem 


Po přestávce Vladimír Vomlel z firmy Pema-Kompresory do slova šokoval posluchače přednesem několika případových studií na téma, kolik vlastně stojí stlačený vzduch. Velkou zajímavostí byly ukázky vyhledávání míst, kde se stlačený vzduch ztrácí, včetně vyčíslení kolik peněz to stojí. Uznejte sami – kumulovaný otvor pro úniky o velikosti cca 10 mm stojí standardní firmu okolo 1,3 mil Kč zbytečně vyhozených nákladů ročně. Doslova do vzduchu.

Ondřej Kotera z Fraunhofer IWU prokázal, že definice smykových rychlostí a napětí tak, jak je všichni známe je zralá na redefinici a má velký potenciál pro úspory při výrobě.

FORMY A PLASTY 2019 
Přednáškový sál hotelu Maximus Resort se 150 účastníky. 


Druhý den začal přednáškou Pawla Jurkowskeho z polské firmy Wadim Plast, který na praktickém příkladu ukázal nutnost sledovat trendy a přemýšlet o ceně výlisku během vlastní výroby, ne o tom, jak ušetřit při pořizování formy. S podporou firmy JSW Machines přednesl analýzu investice do kvalitních strojů a nástrojů. Výstupy podpořil počítačovou analýzou a praktickými výsledky. Pokud pomocí optimalizace dokáže firma použít o 45% menší stroj, zmenšit velikost formy a její váhu z cca 4 tun na necelé 2 tuny a navíc zkrátit cykly z cca 15 sec na necelých 9 sec – tak to je úspora. Následovala logická otázka, kolik forma vydrží. Odpověď musela potěšit srdce každého ekonoma. Forma má naběháno 20 miliónů cyklů a stále je zapojena ve výrobě.

Petr Halaška z firmy Smartplast navázal predikcí chování mechanicky namáhaných dílů. Příklady z praxe byly velmi poutavé a jednoznačnost výkladu přispěla k vysokému závěrečnému hodnocení přednesu. Orientace nadmolekulárních struktur, tlak ve formě spolu s dotlakem a teplotou v souvztažnosti s tažností a houževnatostí. Charakteristika zatížení a deformace v závislosti na kondicionaci plastu.

Rakouský zástupce IWZ pan Bernhard Klaus Vertacnik zvedl zelenou, ekologickou rukavici a podíval se na téma spotřeby energie jak z pohledu vstřikovacích strojů, tak i z pohledu přístrojů, jako je sušička, robot, nasávání materiálu atd. Ukázky možných úspor proložil grafy s vývojem cen elektřiny, včetně velmi zajímavé predikce navyšování ceny energetických vstupů. Je vidět, že téma ceny elektrické energie hýbou celou výrobní sférou a řeší se jak u nás, tak i v Rakousku, či v Polsku. Tlak na snížení spotřeby energií a efektivní úspory je v Rakousku velmi aktuální téma.

Přednáška o disruptivní technologii v oblasti osvětlení od Tomáše Ťethala z firmy IQ Structure byla až neuvěřitelná. Pan Těthal předvedl potenciál nanotechnologie v oblasti světelné techniky. Po skončení přednášek dále diskutoval s posluchači, kteří zůstávali sedět v sále v němém úžasu.

Poslední přednášku pak přednesl Jan Svoboda na téma stability teplotního pole při energeticky úsporném chlazení. Jednoznačně prokázal potenciál úspor o velikost cca 0,5 miliardy litrů chladící vody za rok pro malou až střední lisovnu. Srozumitelně podaný přednes s praktickými ukázkami poukázal na u nás dosud nepoužívaný způsob řízení chlazení pomocí Reynoldsova čísla.

FORMY A PLASTY 2019 
Ing. Lubomír Zeman - PLAST FORM SERVICE I.M. 


Firma JAN SVOBODA nabízí kvalitu jak ve své nabídce produktů pro vstřikování plastů, tak i ve výběru přednášek na konferenci. Přednášky s vysokou odborností s inovačním potenciálem prokázali cit pořadatelského týmu JAN SVOBODA s.r.o. a Lubomír Zeman pro výběr TOP témat. Potenciální úspory, zrychlení a zlevnění výroby jsou aktuálním tématem mnoha firem po celém světě. Podle hesla firmy JAN SVOBODA – „Rozdíl je v kvalitě a šetřit na vstupních investicích se nevyplatí.“

Pořadatelský tým by velmi rád touto cestou poděkoval všem, kdo se podíleli na zdárném průběhu konference. Jedná se o zaměstnance firmy JAN SVOBODA a přednášející, kteří museli splnit vysoké požadavky na kvalitu přednesu.  Speciální poděkování patří Lubomíru Zemani, který provedl posluchače celou konferencí. Obrovský dík patří posluchačům, kteří vydrželi v plné sestavě až do poslední přednášky.

Velké poděkování patří mediálním partnerům, kteří svou aktivitou pomáhají šířit myšlenku sdílení informací a napomáhají distribuci video záznamů a článků z konferencí po ČR i SR.

  • autor:
  • JAN SVOBODA s.r.o.
  • JAN SVOBODA s.r.o.

    JAN SVOBODA s.r.o.

    Komplexní dodávky polotovarů pro formy na plasty, nástroje na lisování plastů a lehkých kovou, obráběcí nástroje.

FotografieMohlo by vás také zajímat