Komplexní péče o formy na vstřikování plastů od společnosti Formy Tachov s.r.o.

Komplexní péče o formy na vstřikování plastů od společnosti Formy Tachov s.r.o.

Misí Formy Tachov s.r.o. je podílet se a napomáhat zákazníkům k plynulé, efektivní a vysoce ekonomické výrobě produktů z plastů. Společnost nabízí inovativní vývoj, konstrukci, výrobu a servis forem na vstřikování plastů. Strategií společnosti je nabízet, rozvíjet a inovovat služby komplexní péče o formy, a plně tak využít její hlavní kompetence.

Konstrukce/CAD

- Provádíme vlastní Mold Flow analýzy, termické výpočty
- Navrhujeme inovativní a efektivní chlazení / temperace forem
- Nabízíme řešení zajišťující krátký cyklus lisování
- Standardizujeme konstrukční řešení
- Pro každý projekt děláme FMEA
- Zaměřujeme se na snadnou vyrobitelnost formy
- Zavádíme bezvýkresovou dokumentaci
- Validace, řízení změn

Programování/CAM

- CAM SW - WorkNC; CATIA V5; HSM WORKS
- 3 – 5-ti osé obrábění
- Optimalizace dráhy nástroje
- CAD/CAM Cimigrafi pro vytváření popisů
- Volba optimální strategie obrábění
- Knihovna nástrojů, typ upnutí, velikost uložení, typ frézy

Technická kontrola/Kontrola kvality

- Měření CNC 3D
- Mezioperační kontrola kvality
- Měřicí protokoly
Destruktivní testy přepravek
- ISO 9001:2008
- Proces trvalého zlepšování
- Zlepšovací návrhy
- Audity dodavatelů strojní kooperace
- Evidence a analýza vícenákladů

Formy Tachov 
  

Servis forem

Princip FT Mould Doctor

Léčení forem vykazujících následující nedostatky:

- Nestabilitu procesu
- Vysokou zmetkovitost
- Neoptimální čas chlazení a čas cyklu
- Omezenou funkčnost
- Rychlé opotřebení tvarových a funkčních částí forem
- Neoptimálně zvolenou vtokovou soustavu
- Neoptimálně zvolený chladicí systém
- Propady, studené spoje, pálení, …

FT pracovníci vyšetří problémové formy a výlisky přímo v provozních podmínkách.

Navrhneme a realizujeme:

- Optimalizaci a stabilitu procesu
- Zkrácení času cyklu o 10 až 20 %
- Zvýšení kvality vyráběných dílů
- Úsporu materiálu
- Školení technologů při předání formy
- Podpora a poradenství Kunststoff-Institut Lüdenscheid

FT Mould Doctor - case study

- Family formy – nerovnoměrné plnění
- Čas chlazení – 36 s, stopy na dezénu, vysoká zmetkovitost
- Výpočet optimálního času chlazení (12 s)
- Mould-Flow + vybalancování vtokové soustavy
- Konstrukční změna
- Optimalizace chlazení formy
- Doplnění topné trysky

Výroba forem

- Produkčně plánovací systém Workplan Enterprise
- Projektové řízení zakázek
- Týmová práce
- CNC/HSC strojní vybavení
- Automatizace výroby
- Proces trvalého zlepšování
- Zkoušení forem


Vyrábíme formy na vstřikování plastů do hmotnosti 20 tun pro:

Automobilový průmysl
Přepravky a transportní systémy
Technické díly

  • autor:
  • Formy Tachov s.r.o.
  • Formy Tachov s.r.o.

    Formy Tachov s.r.o.

    Formy pro vstřikování plastů. Vývoj, konstrukce, výroba, prodej, opravy a servis forem pro vstřikování plastů do hmotnosti 20 tun pro automobilový průmysl.Mohlo by vás také zajímat 

Archiv článků

Nejbližší výstavy a semináře