Kryogenní čistení pryžových výrobků

Kryogenní čistení pryžových výrobků

Kryogenní čištění pryžových výrobků za nízkých teplot, které se provádí tryskáním polykarbonátovým médiem, je vysoce produktivní technologií, splňující i ty nejnáročnější kvalitativní požadavky.

Proces využívá tekutého dusíku  a vysoké rychlosti tryskacího média pro optimální odstranění přetoků pryžových dílů. Vhodnou volbou parametrů / množství tekutého dusíku, rychlostí tryskacího média a času otryskání /   je umožněno efektivní a ekonomické opracování dílů.
Díly, které mají slabý přetok, mohou být rychle a důkladně očištěny. Tato technologie je rovněž vhodná pro čištění vnitřních rozměrů  a komplikovaných součástí.
Existují dva základní typy kryogenních čistících strojů: bubnový a pásový. Bubnová verze je vhodná pro čištění malých a lehčích dílů. Pásová verze byla vyvinuta pro velké a těžké díly a pro díly, které vyžadují více prostoru pro převracení uvnitř stroje.

Ideální stav přetoku

Ideálním stavem při lisování pryžových dílů je díl bez přetoku. Bezpřetokové lisování  se začalo vyvíjet a má budoucnost, ale stále zůstává dostatečné množství dílů, pro která je technologie firmy CSP více než vhodná.

Pro zajištění nejlepšího výsledku při použití technologie kryogenního odstraňování přetoku by konstrukce formy měla být taková, aby přetok byl co nejslabší a šířka přetokové drážky byla  větší než velikost tryskacího média. Plastové tryskací médium musí mít umožněno  uražení přetoku od dílu v oblasti přetokové drážky. Čím blíže je totiž přetok k dílu, tím obtížněji se odstraňuje, protože plastové médium nemůže projít mezi dílem a přetokem. Pokud je prostor mezi dílem a přetokem dostatečný, je většinou dosaženo kratšího času otryskání a lepší kvality opracování. Dalším parametrem, který je nutno dodržet, je rozdíl mezi tloušťkou  přetoku a tloušťkou dílu. Pokud je rozdíl malý nebo žádný, dojde během procesu k poškození dílu.

l6 
  
Žádné kryogenní tryskání nemůže odstranit problém s kvalitou   forem.  Z toho důvodu, pokud to vyžaduje kvalita dílů, je nutná oprava forem. Optimální tloušťka přetoku v oblasti přetokové drážky je 0,127 mm. Pro udržení této hodnoty a obecně kvality formy je vhodné používat neabrazivní metody čištění forem. Například je možno používat neabrazivní metody čištění  forem . Například je možno používat neabrazivní čistící médium fy Maxi-Blast (USA). Toto médium lze s úspěchem používat v dosavadních tryskacích kabinách.

Vlastní technologie

Kapalný dusík N2 je vstřikován do odizolované kabiny, ve které se převracejí pryžové díly. Přetok, který by měl být výrazně tenčí než samotný díl, je zkřehlý z důvodu nízké teploty. Zároveň je metacím kolem, které se  otáčí vysokou rychlostí ( okáčky do 8000 mjn1) vrháno plastové tryskací  médium na převalující se díly a tím se odlamuje přetok dĺu. Rozbité přetoky padají´do spodní části kabiny a vibrační vytřásadlo odděluje tryskací médium od odpadu  ( přetoky a pryžový prach). Po 12 hodinách provozu je zapnuta sušička, která během 1-3 hodin  automaticky vysuší pracovní prostor stroje a médium, takže následující den jsou stroj a tryskací médium připraveny pro další použití.

Firma CSP, vyrábějící stroje pro kryogenní odstraňování přetoků, má již v ČR několik úspěšných aplikací. Pro tyto stroje zajišťuje v ČR  servis firma Subter, s.r.o. Jindřichův Hradec. Tato firma rovněž dodává médium pro kryogenní čištění a neabrazivní čistící médium na čištění forem.

  • autor:
  • Ing. Josef Smejkal
  • SUBTER PLUS s.r.o

    SUBTER PLUS s.r.o

    Stroje a zařízení pro gumárenský a plastikářský průmysl, extrudéry (vytlačovací stroje), vytlačovací linky, lisování plastů, stroje na plasty a gumu.Mohlo by vás také zajímat 

Nejnovější inzeráty

Nejbližší výstavy a semináře

Plastikářský slovník