• Úvod
  • Odborné články
  • Kryogenní odstraňování přetoků na výrobcích z termoplastů a elastomerů od společnosti Messer Technogas s.r.o.

Kryogenní odstraňování přetoků na výrobcích z termoplastů a elastomerů od společnosti Messer Technogas s.r.o.

Kryogenní odstraňování přetoků na výrobcích z termoplastů a elastomerů od společnosti Messer Technogas s.r.o.

V mnoha případech se na hotových dílech produkovaných na vstřikovacích lisech vyskytují tenké přetoky/otřepy, které musejí být následně odstraněny. Využití tradičních metod odhrotování však bývá problematické, protože často dochází k povrchovému poškození dílů nebo nedokonalému odstranění přetoků.

Na mnoho typů plastových výlisků tak vůbec není možné tyto metody aplikovat a je nutné přetoky odstraňovat manuálně, což je pracný, zdlouhavý a tedy i velice nákladný proces.

V poslední době se stále více prosazuje nová kryogenní technologie, která umožňuje provádět tento proces plně automaticky pro prakticky jakýkoliv tvar, velikost a materiál výlisků.  

Metoda je založena na podchlazení dílů a jejich následném otryskání. Jednoduché, malé díly jsou nasypány do bubnu z drátěného pletiva. Větší, komplexní díly, jsou vloženy do na míru vyrobených košíků nebo jsou uchyceny pomocí držáků tak, aby nemohlo dojít k jejich mechanickému poškození jejich vzájemnými nárazy. Následně jsou takto připravené díly vloženy do tryskací komory kryogenního zařízení, kde jsou za pomalého otáčení rychle ochlazeny jemným rozprašováním kapalného dusíku. Dochází tak k povrchovému ochlazení na teploty zpravidla nižší než cca -25 °C. Jemné přetoky tak téměř okamžitě zkřehnou a lze je poté odstranit minimální silou. Mechanická energie, která je k tomu potřeba, je dodána prostřednictvím tryskacího média, plastového granulátu (0,5 – 2 mm, PC), kterým jsou za neustálého pomalého otáčení bubnu/košíků/držáků díly otryskávány. Veškeré přetoky jsou odlámány a bez jakýchkoli povrchových stop odstraněny. Tryskací médium je v zařízení recirkulováno, přičemž je vedeno přes separátor, kde dochází k oddělení přetoků od tryskacího média.    

Messer Technogas s.r.o. - Metoda umožnuje odstranit přetoky i z obtížně dostupných míst 
 Metoda umožnuje odstranit přetoky i z obtížně dostupných míst. 

 

Tato metoda je technologicky mnohem pokročilejší než konvenční postupy a oproti nim disponuje celou řadu výhod. Lze ji využít pro všechny typy termoplastů, reaktoplastů nebo elastomerů. V posledních letech výrazně roste množství firem využívajících tuto metodu pro termoplasty, především pak ty vyztužené skelnými vlákny (např. PPS, PBT, PA atd.). Stejně tak roste její  využití pro odstraňování jemných přetoků z odlitků z neželezných kovů (nejčastěji slitiny hliníku, zinku, hořčíku). Je vhodná pro díly o velikostech od cca 2 do 500 mm. Je velice rychlá – celý cyklus opracování jedné várky trvá cca 3 – 6 min. Velkou výhodou oproti manuální metodě je jistota opakované kvality opracování dílů. Lze ji využít i pro velké a složitě tvarované díly, díly s kovovými zálisky nebo vícekomponentní výrobky. Nemá vliv na jejich mechanické vlastnosti, barvu ani na kvalitu povrchu. Tryskací medium se od povrchu dílu odráží bez zanechání jakýchkoliv stop. Technologii tak lze aplikovat i pro pohledové díly. V řadě případů také umožní používat vstřikovací formy delší dobu a prodlouží intervaly mezi opravami formy.

Messer Technogas s.r.o. - Tryskací komora nejmenšího typu zařízení včetně košíku a bubnu (vpravo dole) pro umístění dílů 
Tryskací komora nejmenšího typu zařízení včetně košíku a bubnu (vpravo dole) pro umístění dílů. 

 

Provozní náklady jsou minimální a pohybují se v rozmezí 2 - 4 korun na kilo zpracovaných dílů. Většinu provozních nákladů představuje kapalný dusík, který je skladován v kryogenním zásobníku a je pravidelně zavážen automobilovými cisternami. Pro tuto aplikaci jsou pak nejčastěji využívány zásobníky o objemech od 6 do 20 m3, které jsou umístěny na betonové základové desce (o rozměru cca 4 x 4 m) co nejblíže kryogennímu zařízení. 

Zásobník Messer Technogas s.r.o. 
Ilustrační obrázek zásobníku o objemu cca 6 m3. 

 

Společnosti vyrábějící plastové díly, např. pro oblast automobilovém průmyslu, kladou stále rostoucí nároky na kvalitu a efektivitu produkce, což vedlo celou řadu společností k přechodu na tuto kryogenní technologii. Je snadné ověřit, zda se vyplatí investovat do nového zařízení pro kryogenní odstraňování přetoků. Nejprve je zdarma provedena zkouška na vzorcích výrobce. Výrobce pak posoudí, jestli výsledky odpovídají jeho očekáváním, a následně je nalezeno optimální řešení. V případě zájmu o tuto technologii se na nás obraťte, disponujeme již celou řadou referencí jak v České republice, tak v zahraničí.

Ing. David Bek, Ph.D.
aplikační inženýr
Messer Technogas s.r.o.
Tel.: 602 760 022
david.bek@messergroup.com

Messer Technogas LOGO
  
  • autor:
  • Messer Technogas s.r.o.


Mohlo by vás také zajímat 

Nejbližší výstavy a semináře