Kurz interních auditorů pro integrované systémy managementu

  • 17.05.2018 | Zlín
Cílem kurzu je upevnit účastníkům povědomí o zásadn ích požadavcích integrovaného systému managementu, vyplývajících z mezinárodně platných norem ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016, ČSN EN ISO 19011:2012, ČSN OHSAS 18001:2008/ISO 45001:2018 se zohledněním požadavků českých právních předpisů