Leadership (Vedení lidí)

  • 23.05.2016 - 24.05.2016 | Trenčín | Slovensko
Cílem tréninku "Leadership" je objasnit účastníkům základní formy vedení lidí a jejich motivace. Získat teoretické znalosti z verbální a neverbální komunikace a jejich praktické využití při definování, řešení a předcházení konfliktů. Definování vlastního stylu vedení lidí a poznání sebe sama.

PROFIL ABSOLVENTA - absolventi tréningu „Leadership“ získajú poznatky o efektívnych spôsoboch komunikácie, využiteľných pri vedení a riadení ľudí. Osvoja si zručnosti a techniky využívané pri riešení osobných alebo pracovných problémov. Pochopia vznik konfliktov. Na základe špecifík osobnostných typov budú vedieť zvoliť preferovaný štýl vedenia ľudí.

POZVÁNKA

Kontakt:

Viera Piknová
Tel.: 032 6523834
Fax: 032 6521023
E-mail: viera.piknova@sopk.sk
Web: www.tn.sopk.sk