Lean Six Sigma – Black Belt

  • 13.09.2021 - 14.09.2021 | Žilina alebo ONLINE |
Moderní přístup ke zvyšování výkonnosti všech podnikových procesů.
Ciele školenia: 
  • Riešiť filozofiou Six Sigma rozsiahlejšie a náročnejšie projekty
  • Tímovým spôsobom navrhovať komplexné riešenia
  • Získať pokročilé znalosti vedenia tímu Six Sigma a tímy Green Beltov
  • Naučiť sa pokročilé princípy merania a analýzy procesov a ich variability
  • Získať potrebné informácie pre rozvoj a implementáciu organizačnej štruktúry Six Sigma vo svojej firme
  • Prostredníctvom znalostí Six Sigma a tímovým riešením projektov zlepšiť systém riadenia a zabezpečovania kvality, zlepšiť podnikové procesy a zvýšiť produktivitu.

PROGRAM A REGISTRÁCIA »