LIFOCYCLE - Optimalizace procesu recyklace

LIFOCYCLE - Optimalizace procesu recyklace

LifoCycle jsou recyklovatelné masterbatche pro polyestery (rPET - recyklovaný PET) a polyolefiny. Jsou k dispozici jak s nosičem na bázi recyklátu, tak s natur polymerem. Tyto masterbatche jsou charakteristické tím, že jsou schopné zvládnout velké množství opakovaných recyklací bez výrazné ztráty barvy.

Čím stabilnější barviva jsou, tím méně produktů degradace se pak hromadí v recyklátu.
Nosiče těchto masterbatchů jsou speciálně přizpůsobené recyklátu a tím je zajištěno, že se do něj nedostane žádná cizorodá látka a neovlivní tak následnou recyklaci.
Plasty a recykláty barvené LifoCycle masterbatchi mohou být snadněji opětovně zpracovávány recyklátory, jelikož všechny složky jsou známé a případné ztráty zředěním mohou být kompenzovány.

LIFOCOLOR 


Řešení pro barvení

LifoCycle pro PET 

obsahují recyklovatelná barviva speciálně vyvinutá pro zpracovatelské teploty PET materiálu. Díky tomu jsou vhodné i na speciální citlivé aplikace v mnoha oblastech použití. Jsou dostupné jak s nosičem rPET, tak s natur materiálem. Všechna použitá barviva jsou vhodná pro výrobky přicházející do styku s potravinami. Masterbatche s natur PET nosičem jsou vhodné pro citlivé aplikace jako jsou hračky nebo obaly na potraviny. V případě masterbatchů s nosičem rPET schválení závisí na typu použitého rPET. Jsou dostupné v několika velikostech granulí v závislosti na požadavcích na dávkování. Je možné i dávkování 0,1 % nebo i méně v případě mikrogranulí o velikosti částic 1,3 mm vyrobených metodou podvodní granulace.

LIFOCOLOR 
  


LifoCycle pro PE a PP

obsahují barviva, která jsou vhodná pro zpracovatelské teploty polyolefinů. Jsou dostupné s nosiči rPE či rPP nebo s natur PE nebo PP materiály. Jsou dostupné opět v několika velikostech granulí. Všechna použitá barviva jsou vhodná pro styk s potravinami. Konečná aplikace opět závisí na typu nosiče stejně jako v případě PET.

Řešení pro stabilizaci

Aditiva pro recyklaci rPET

Kvůli ekonomice recyklace se požadavky na aditiva zvyšují.

  • Aditiva mají zvýšit kvalitu konečného produktu, zejména v oblasti fólií a lahví
  • Vysoce kvalitní teplotní stabilizátory, které jsou jednou přidány do materiálu, mohou ochránit několik zpracovatelských cyklů bez ztráty požadovaného efektu


LifoCycle-Stab

Prostřednictvím kombinací termostabilních látek, aditivum přispívá ke zvýšené UV odolnosti konečného produktu (láhve, fólie). LIfoCycle-Stab může při vhodném dávkování také chránit obsah výrobků citlivý na UV záření. Lifocolor poskytuje speciální aditiva optimalizovaná pro proces recyklace PET. Všechny produkty jsou k dispozici buď na rPET, aPET ( amorfní PET) nebo na krystalizovaném PET nosiči.

www.lifocolor.com/cz

Řešení pro zpracovatele a recyklátory

LifoCycle masterbatche pro výrobu a zpracování recyklátu s vysokou kvalitou

Požadavky na recykláty nejsou v žádném případě nižší než na natur plasty. Zpracovatelé očekávají od recyklátorů dodávky se stejnou kvalitou umožňující bezproblémové zpracování bez větších změn procesu.

Ale i při optimálním třídění existují rozdíly v odstínu, transparentnosti a fyzikálních a mechanických vlastnostech recyklátů.

Výhody LifoCycle produktové řady v rPET

  • Umožňují recyklátorům dosáhnout rovnoměrného zbarvení recyklátu
  • Malá velikost granulí umožňuje nízké dávkování až 0,1 % s dobrými výsledky, je zabráněno vnesení cizorodého materiálu do recyklátu
  • S pomocí LifoCycle produktů může zpracovatel optimalizovat použitý recyklát s dosažením požadovaného konečného odstínu. To umožňuje reagovat na dostupnost na trhu nebo kolísání kvality recyklátů.
  • autor:
  • LIFOCOLOR, s.r.o.


Mohlo by vás také zajímat 

Nejnovější inzeráty

Nejbližší výstavy a semináře

Plastikářský slovník