Management chemických látek v podniku

  • 29.06.2020 - 29.06.2020 | Bratislava | Slovensko
Legislativa REACH a CLP, příslušné pokyny pro management chemických látek, směsí a výrobků - souvislosti a dopady pro výrobce, dovozce a následné uživatele.