Management chemických látek v podniku

  • 23.04.2021 - 23.04.2021 | | Slovensko
Legislativa REACH a CLP, příslušné pokyny pro management chemických látek, směsí a výrobků - souvislosti a dopady pro výrobce, dovozce a následné uživatele.