Manažer chemické bezpečnosti v podniku kurz (SK)

  • 05.11.2019 - 06.11.2019 | Bratislava | Slovensko
Dvojdňový kurz má za úlohu oboznámiť účastníkov s relevantnými aspektami legislatívy REACH, ROHS, WEEE, Štokholmský dohovor a CLP, z pohľadu priemyselného podniku, čiže subjektu zodpovedného za dodržiavanie požiadaviek legislatívy.