Materiály a předměty z plastů určených pro styk s potravinami

Bylo vydáno nařízení Komise (EU) 2018/831 ze dne 5. června 2018, kterým se mění nařízení (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami.

Materiály a předměty z plastů, které jsou v souladu s nařízením (EU) č. 10/2011 ve znění platném před vstupem tohoto nařízení v platnost, mohou být uváděny na trh do 26. června 2019 a mohou na trhu zůstat do vyčerpání zásob.

 

Nejnovější inzeráty

Plastikářský slovník