• Úvod
  • Aktuality
  • Měření parametrů hadice od společnosti PPSYS s. r. o.

Měření parametrů hadice od společnosti PPSYS s. r. o.

  • 18.05.2020

Z pohledu různých inovací, optimalizací a výstupní kontroly produktů na výrobních linkách se PPSYS s.r.o. specializuje na systémy strojového vidění, řídicí systémy a senzorovou techniku.

1) Odberateľ

Plastikárska spoločnosť v oblasti výroby hadíc.  

2) Požiadavka

Náš zákazník potreboval vyriešiť priebežnú kontrolu rozmerov pri extrudácii plastového profilu a meranie rozmerov hadice následne vyrábanej z daného profilu.

3) Riešenie

Zákazníkovi sme dodali inšpekčný kamerový systém, ktorý sa skladá z dvoch časti a plní na linke požadované kontroly. Prvá časť zabezpečuje kontrolu výšky profilu ihneď po extrudácii. V prípade odchýlky od požadovaného rozmeru vyšle riadiaci systém upozornenie pre obsluhu. Tá prevedie kontrolu a doladenie výrobného procesu ešte skôr ako sa začne vyrábať profil s nevyhovujúcimi parametrami. Druhá časť zabezpečuje meranie priemeru a tvaru vyrobenej hadice. V prípade, že hadica nespĺňa požadované parametre je upozornená obsluha a hadica môže byť vyradená ako NOK produkt.

4) Prínos

Riešenie zabezpečí zníženie odpadovej výroby = zvýšenie produktivity linky. Taktiež zabezpečí automatizovanú výstupnú kontrolu rozmerov kompletnej produkcie hadíc.

PPSYS 
  
  • autor:
  • PPSYS s. r. o.
  • PPSYS s. r. o.

    PPSYS s. r. o.

    Řešení pro měření, odstraňování a kontrolu generování statické elektřiny ve výrobním procesu. Systémy strojového vidění, řídicí systémy, senzory.