METROFLOW - jednoduchá gravimetrická doprava

METROFLOW - jednoduchá gravimetrická doprava

S gravimetrickým dopravním zařízením METROFLOW mohou zpracovatelé plastů hospodárně a efektivně kontrolovat materiálový tok. Díky velmi přesné vážicí technice jsou tato dopravní zařízení zvlášť vhodná pro sledování spotřeby materiálu v reálném čase, což je předurčuje pro použití v prostředí průmyslu 4.0.

METROFLOW váží každý jednotlivý dopravní postup a umožňuje tak přesné zjišťování skutečného průtoku na dopravním místě. Je to velmi výhodné zejména při zpracování recyklátů, protože zde může více kolísat sypná hmotnost materiálu. Kromě provozního režimu zjišťování průtoku mohou zařízení METROFLOW dopravovat i definovanou, předem stanovenou cílovou hmotnost. Uživatelé tak optimalizují dopravní časy a udržují konstantní požadovaná množství. Zařízení jsou k dispozici s dopravním objemem 6 nebo 10 litrů.

Luger 
METROFLOW – váží každý jednotlivý dopravní postup, a umožňuje tak přesné zjišťování skutečného průtoku na dopravním místě 


Díky přesné vážicí buňce je přesnost vážení < 1 %; vibrace a kmitání, způsobované zpracovacím strojem, lze filtrovat speciálně vyvinutým softwarem. Výstupní klapka je vyrobena z nerezové oceli, a proto je otěruvzdorná a vhodná pro použití v lékařské technice nebo v potravinářském a balicím průmyslu. Volitelný otočný podstavec pro montáž na plošině umožňuje jednoduché čištění výstupní oblasti dopravního zařízení.

  • autor:
  • LUGER spol. s r.o.
  • LUGER spol. s r.o.

    LUGER spol. s r.o.

    Periferní zařízení pro plastikářský průmysl, temperační zařízení, drtiče plastů, dopravníky plastů, separátory kovových částí, vstřikolisy.Mohlo by vás také zajímat 

Archiv článků