Mezinárodní strojírenský veletrh 2019 v Nitře - ocenění a fotogalerie

Mezinárodní strojírenský veletrh 2019 v Nitře - ocenění a fotogalerie

Mezinárodní strojírenský veletrh v Nitře se na výstavišti Agrokomplex konal ve dnech 21. - 24. května 2019 a opět pro návštěvníky připravil množství expozic s nejnovějšími řešeními a technologiemi. Kromě strojírenské produkce se představili i produkty a novinky z jiných oblastí průmyslu, které jsou úzce spjatý se strojírenstvím.

Organizátor Medzinárodného strojárskeho veľtrhu agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO š.p. v Nitre vypisuje každoročne Súťaž o cenu veľtrhu. Poslaním súťaže o Cenu Medzinárodného strojárskeho veľtrhu je oceniť vynikajúce výrobky, kolekcie a zaujímavé expozície, ktoré sú výsledkom vzájomného snaženia výrobcov i obchodníkov.

Na vyhodnotení súťaže pracovala 10-členná porota zložená z odborníkov zo Slovenskej  republiky na čele s jej predsedom pánom Ľubomírom Šoošom, dekanom Strojníckej fakulty STU v Bratislave a viceprezidentom Zväzu strojárskeho priemyslu SR. Odborná komisia v priebehu jedného dňa posúdila exponáty vystavené na veľtrhu, ktoré vystavovatelia prihlásili do súťaže, prípadne boli nominované priamo komisiou.

Ceny Medzinárodného strojárskeho veľtrhu 2019 získali:

SPINEA s.r.o., Prešov, SK za vysoko presný reduktor TS 115 GHx - reduktor s vysokou presnosťou a opakovateľnosťou polohovania robotických štruktúr.

Hoffmann Qualitätswerkzeuge SK s.r.o., Bratislava, SK za Garant Xpent - modulárny a flexibilný fixačný a polohovací systém s rozšíreným programom pre 5-osové polohovacie zariadenia.

TG- Toman Group spol. s.r.o., Bratislava za Frigel Ecodry 4.0,3DK - atmosférický chladič s adiabatickou komorou a vysokou modularitou.

Cenu za najkrajšiu expozíciu  MSV 2019 získala spoločnosť:

ABB s.r.o., Bratislava, SK - za  najkrajšiu expozíciu a racionálne usporiadanie priestoru otvoreného návštevníkom.

MSV Nitra 
  

Cenu za tematickú výstavu EUROWELDING 2019 získal:

Fronius Slovensko, s.r.o., Trnava, SR za výrobok Magic Wave 230i, ktorý má všetky atribúty novej generácie sledujúce trendy industry 4.0

Cenu za tematickú výstavu EMA 2019  získal:

B + R automatizace, spol. s r.o., Nové Mesto nad Váhom, SK  - za integrovaný systém strojového videnia

Cenu za tematickú výstavu TECHFÓRUM 2019  získal:

Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, Košice za prototyp vodíkového metalhydridového kompresora  s tepelným čerpadlom.

OCENENIA VEĽTRHU ELOSYS 2019

Cenu prezidenta Slovenského elektrotechnického zväzu – Komory elektrotechnikov Slovenska „Za prínos v elektrotechnike“ získal pán Ing. Ľudovít Harnoš.

Cenu Predsedu Slovenskej komory stavebných inžinierov získal pán  Ing. Marián Slosarčík, za celoživotný prínos v stavebníctve, v oblasti projektovania technického, technologického a energetického vybavenia stavieb, časť elektrotechnické zariadenia.

Cena za najlepšie spracovanú expozíciu veľtrhu ELOSYS získal:

Stredoslovenská energetika a.s. Žilina. Expozíciu navrhla a realizovala firma Leon design Žilina.

Cenu riaditeľa agrokomplexu NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, š.p. Nitra získal:

TRUMPF Slovakia, s.r.o., Košice, SK za dlhoročnú spoluprácu a vysokú inovatívnosť produktov.

MSV Nitra 
  

“Inovatívny čin roka 2018”

V súťažnej kategórii „Výrobková inovácia“ - PRVÁ  ZVÁRAČSKÁ, a.s. Bratislava za Elektrónovolúčový zvárací komplex PZ ELZA UNI 2G.
V súťažnej kategórii „Technologická inovácia“ - Duslo, a.s. Šaľa za výrobňu Čpavok 4.
V súťažnej kategórii „Inovácia služby“ - ZENTITY Slovakia s.r.o. Bratislava - za mobilnú aplikáciu PARTNER.

“Najlepší strojársky výrobok roka 2018”

MSM MARTIN s.r.o. Martin - hydraulické delaboračné zariadenie typ Hydra 100.
OXYWISE, s.r.o. Piešťany - kyslíkový vyvíjač, medicínske zariadenie.
Tatravagónka a.s. Poprad - 4-nápravový vozeň s otváracou strechou Tamns určený na prepravu sypkých materiálov.

Čestné uznanie Medzinárodného strojárskeho veľtrhu 2019 získal:

Strojnícka fakulta STU v Bratislave, SK za dvojzávitovkový granulátor partikulárneho materiálu.

 „Cena časopisu STROJÁRSTVO/STROJÍRENSTVÍ”

Cenu časopisu Strojárstvo/Strojírenství za rok 2019 získala spoločnosť thyssenkrupp rothe erde Slovakia, a. s.

  • autor:
  • red.

FotografieMohlo by vás také zajímat 

Archiv článků