Moldflow MPI od Resinex - výhoda pro Vaše formy a díly

Moldflow MPI od Resinex - výhoda pro Vaše formy a díly

Výrazné snížení nákladů! Nyní, POkud nakupujete materiál od firmy Resinex, můžete získat další výhody díky jednomu z nejlepších nástrojů pro analýzu a optimalizaci plastového dílu i vstřikovací formy. Tato služba je pro zákazníky firmy Resinex (v závislosti na přiměřenosti a materiálových požadavcích) zdarma jako doplňkový servis k dodávkám plastů.

Moldflow MPI nabízí:

- Včasné zjištění problému

- Optimalizaci vstřikovací formy

- Optimalizaci tvaru výlisku

- Kompletní optimalizaci výrobku

 

Moldflow  
  

MPI – Flow simuluje fáze plnění a dotlaku vstřikovacího cyklu a analyzuje tokové chování taveniny termoplastu, takže pomůže zajistit efektivní výrobu kvalitního výlisku bez studených spojů, propadlin či vzduchových bublin.

 

MPI – Cool umožňuje optimalizovat formu, její tvar a tvar chladících okruhů tak, aby se dosáhlo stejnoměrného chlazení výlisku, maximálního zkrácení vstřikovacího cyklu, odstránění deformace dílu způsobené nestejnoměrným chlazením a celkového snížení výrobních nákladů.

 

MPI - Warp pomáhá předpovědět smrštění a deformace plastového výlisku způsobené vnitřním napětím vyvolaným vstřikovacím procesem a také způsobené nerovnoměrným tlakem formy na výlisek. MPI-Warp zjistí příčinu deformace, identifikuje za jakých podmínek se deformace projeví a umožní optimalizaci tvaru formy a výlisku, použitého plastu a vstřikovacích parametrů ještě předtím než se započne se stavbou formy.

Moldflow  
  

MPI – Fiber předpovída orientaci vláken ve výlisku při zpracování plněných plastů a tím i výslednou pevnost výlisku. Je také důležité poznat a kontrolovat orientaci vláken u plněných materiálů pro snížení rozdílů smrštění v různých směrech a tím minimalizovat deformace výlisku.

 

MPI – Shrink analyzuje smrštění polymeru na základě zvolených vstřikovacích parametrů a zvoleného plastu a nabízí věrohodnou předpověď lineárního smrštění nezávisle na analýze deformace.

Více informací o této službě a dodávaných materiálech najdete na www.resinex.cz, www.resinex.sk nebo www.resinex.com.

 • autor:
 • Ing.Jakub Hrdina
 • RESINEX Czech Republic s.r.o.

  RESINEX Czech Republic s.r.o.

  Termoplasty, elastomery, aditiva, kompaundácia a recyklace plastů, komoditní plasty, konstrukční plasty, bioplasty, speciální plasty, kompaundy plastů.Mohlo by vás také zajímat


 • Výroba automobilů v Česku v prvním pololetí 2023 rostla

  Výroba automobilů v Česku v prvním pololetí 2023 rostla

  V první polovině roku 2023 bylo v České republice vyrobeno celkem 738 454 osobních vozidel, tedy o 21,7 % více než ve stejném období předchozího roku. Čtrnáctiprocentní nárůst zaznamenal i samotný měsíc červen, ve kterém z linek tuzemských výrobců sjelo celkem 142 874 osobních...

 • Členové SPK na Valném shromáždění schválili novou strategii do roku 2027

  Členové SPK na Valném shromáždění schválili novou strategii do roku 2027

  Více než 45 účastníků z 37 organizací se zúčastnilo dne 22.6.2023 v hotelu Mikádo v Nitře zasedání Valného shromáždění SPK a semináře „Když plastový odpad není odpad“. Na zasedání valné hromady SPK se zúčastnilo 23 členských firem s možností řádného...

 • Trend růstu výroby vozidel pokračuje

  Trend růstu výroby vozidel pokračuje

  V České republice bylo v prvních pěti měsících vyrobeno 595 580 osobních vozidel. To je o téměř čtvrtinu více než ve stejném období minulého roku. Růstovou tendenci potvrdil i samotný měsíc květen, kdy produkce vzrostla o 9 %. Tento trend se projevuje také v segmentu elektrických vozidel, kterých...


 

Nejnovější inzeráty

Nejbližší výstavy a semináře

Plastikářský slovník