• Úvod
  • Aktuality
  • Možnost vysoké efektivity výroby díky společnosti DESMA

Možnost vysoké efektivity výroby díky společnosti DESMA

Stroj D 969.100 Z (S3) na malosériovou výrobu těsnění s FIFO C vysokotlakou nástřikovou jednotkou a PartnerFlexCell.

Pôdorys samotného stroja je menším ako 4,5 m² a ponúka ideálne podmienky, najmä pre malosériovú výrobu precíznych tesnení. Zmenu formy alebo zmesi je možné uskutočniť veľmi rýchlo. Umožňuje to systém vstrekovania FIFO C (100 ccm, 2450 bar) s integrovaným systémom PlastControl a otočnou extruderovou jednotkou. Plastifikačnú skrutkovicu je možné v prípade potreby demontovať a skontrolovať, alebo ju vyčistiť vo veľmi krátkom čase. Pri HTV silikónových aplikáciách umožňuje nová kazetová jednotka CartridgePlus jednoduchú výmenu materiálu bez materiálových strát.

Toto zariadenie je vybavené systémom PartnerFlexCell, ktoré je osadené  6-osým kolaboratívnym robotom a má nový bezpečnostný koncept v súlade s CE konformitou, pomocou trojrozmerného skenera. Toto umožňuje robotom / strojom / ľuďom spolupracovať bez mechanickej ochrannej mreže. Obsluha pripraví diely/kovy počas doby ohrevu na niekoľko cyklov vopred. To vedie k enormnej úspore času pri konštantnej postupnosti cyklov a najlepšej kvalite výrobku. PartnerFlexCell je navrhnutý tak, aby sa dal ľahko aplikovať aj na iné stroje. To umožňuje prepnutím samostatnú prevádzka stroja alebo prevádzku zariadenia.

Na tomto stroji sa tiež používa systém ITM ZeroWaste s formou na výrobu malých gumo-kovových výrobkov. Vkladanie kovových častí do formy vykonáva robot.

DESMA 969.100 Z (S3) s PartnerFlexCell 
DESMA 969.100 Z (S3) s PartnerFlexCell 

 

Vďaka ochrane skenera je možné pracovať aj bez mechanickej ochrannej mreže 
 Vďaka ochrane skenera je možné pracovať aj bez mechanickej ochrannej mreže 

 

6-osí kolaboratívny robot DESMA 
 6-osí kolaboratívny robot 
  • autor:
  • DESMA Slovakia, s.r.o.
  • DESMA Slovakia, s.r.o.

    DESMA Slovakia, s.r.o.

    Vstřikovací stroje pro vstřikování technické pryže a silikonových dílů, periferie, formy a automatizační systémy, studené vtoky, stroje na plasty a gumu.

 

Nejnovější inzeráty