• Úvod
  • Aktuality
  • Možnosti získání grantu v Slovenské a České republice

Možnosti získání grantu v Slovenské a České republice

Otevřené výzvy a přehled noviniek

PREHĽAD NOVINIEK MAREC 2021

Výzva zameraná na opätovné použitie a recykláciu nebezpečných odpadov

OTVORENIE/UZAVRETIE VÝZVY:

Otvorenie - 31. 10. 2016

Uzavretie 13. Hodnotiaceho kola – 15.06.2021

OPRÁVNENÝ ŽIADATEĽ; INTENZITA POMOCI/GRANT:

• Súkromné podniky (zhodnocovatelia odpadu) oprávnené nakladať s odpadmi
• Malý podnik (45-55%)
• Stredný podnik (35-45%)
• Veľký podnik (25-35%)

• Grant max. 12,5 mil. EUR

Výzva zameraná na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla

OTVORENIE/UZAVRETIE VÝZVY:

Otvorenie - 29.11. 2019

Uzavretie 6. Hodnotiaceho kola – 30.04.2021
Uzavretie 7. Hodnotiaceho kola – 31.07.2021

OPRÁVNENÝ ŽIADATEĽ; INTENZITA POMOCI/GRANT:

• Právnické osoby oprávnené na podnikanie v oblasti rozvodu tepla
alebo výroby a rozvodu tepla

• max 75% / Grant max. 200 000 EUR

Výzva zameraná na Výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu zariadení na výrobu elektriny a tepla s maximálnym tepelným príkonom 20 MW

OTVORENIE/UZAVRETIE VÝZVY:

Otvorenie - December 2019

Uzavretie 6. Hodnotiaceho kola – 30.04.2021
Uzavretie 7. Hodnotiaceho kola – 31.07.2021

OPRÁVNENÝ ŽIADATEĽ; INTENZITA POMOCI/GRANT:

• Právnické osoby oprávnené na podnikanie v oblasti rozvodu tepla
alebo výroby a rozvodu tepla
• Malý podnik (50%)
• Stredný podnik (50%)
• Veľký podnik (45%)

• Grant max. 2,5 mil. EUR

Výstavba zariadení na využitie vybraných druhov OZE

OTVORENIE/UZAVRETIE VÝZVY:

Otvorenie - December 2019
Uzavretie 5. Hodnotiaceho kola – 30.06.2021

OPRÁVNENÝ ŽIADATEĽ; INTENZITA POMOCI/GRANT:

• Fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie,
subjekty ústrednej správy, ostatné subjekty ústrednej správy,
subjekty územnej samosprávy, združenia fyzických a/alebo
právnických osôb, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne
prospešné služby
• Malý podnik 50%
• Stredný podnik 50%
• Veľký podnik 45%

• Grant max. 2,5 mil. EUR

OTVORENÉ VÝZVY:

Synergická podpora projektov, ktorým bola poskytnutá regionálna investičná pomoc

OTVORENIE/UZAVRETIE VÝZVY:

Apríl 2021

OPRÁVNENÝ ŽIADATEĽ; INTENZITA POMOCI/GRANT:

• Spoločnosti, ktorým bola schválená regionálna investičná pomoc:

• Malý podnik 45-55%%
• Stredný podnik 35-45%
• Veľký podnik 25%

MOŽNOSTI ZÍSKANIA GRANTU V ČESKEJ REPUBLIKE

OTVORENÉ VÝZVY:

UZAVRETIE VÝZVY: 30.4.2021

OPRÁVNENÝ PROJEKT:
• Nákup strojov, hardware alebo software

INTENZITA POMOCI/GRANT:

• Malý podnik (45%)
• Stredný podnik (35%)
• Veľký podnik (25%)

• Grant max. 3 mil. EUR

  • autor:
  • EOS Innovazioni
 

Nejnovější inzeráty