Možnosti získání grantu v Slovenské republice

  • 28.11.2018

Přehled novinek - listopad 2018.

Výzva zameraná na podporu výskumných, vývojových a inovačných aktivít v podnikoch pre doménu Priemysel pre 21. storočie
OTVORENIE/UZAVRETIE VÝZVY:     
15.12.2017/ Uzavretie 3. Hodnotiaceho kola – 30.11.2018
 
OPRÁVNENÝ ŽIADATEĽ:         
Právnické osoby, ktoré v rámci svojich podnikateľských činností uskutočňujú VaV.

INTENZITA POMOCI/GRANT:     
Malý podnik (45-80%)
Stredný podnik (35-75%)
Veľký podnik (25-65%)
Grant max. 4 mil. EUR

Výzva zameraná na prípravu, opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov
OTVORENIE/UZAVRETIE VÝZVY:     
31.10. 2016 / Uzavretie 6. Hodnotiaceho kola – 28.02.2019

OPRÁVNENÝ ŽIADATEĽ:         
Súkromné podniky (zhodnocovatelia odpadu) oprávnené nakladať  s odpadmi

INTENZITA POMOCI/GRANT:     
Malý podnik (45-55%)
Stredný podnik (35-45%)
Veľký podnik (25-35%)
Grant max. 12,5 mil. EUR

Výzva zameraná na opätovné použitie a recykláciu nebezpečných odpadov
OTVORENIE/UZAVRETIE VÝZVY:     
31.10. 2016 / Uzavretie 6. Hodnotiaceho kola – 15.02.2019

OPRÁVNENÝ ŽIADATEĽ:         
Súkromné podniky (zhodnocovatelia odpadu) oprávnené nakladať  s odpadmi

INTENZITA POMOCI/GRANT:     
Malý podnik (45-55%)
Stredný podnik (35-45%)
Veľký podnik (25-35%)
Grant max. 12,5 mil. EUR  • autor:
  • EOS Innovazioni, a.s.