Možnosti získání grantu v Slovenské republice

  • 07.01.2019

Přehled novinek - prosinec 2018.

Výzva zameraná na prípravu, opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov
OTVORENIE/UZAVRETIE VÝZVY:     
31.10. 2016 / Uzavretie 6. Hodnotiaceho kola – 28.02.2019

OPRÁVNENÝ ŽIADATEĽ:         
Súkromné podniky (zhodnocovatelia odpadu) oprávnené nakladať  s odpadmi

INTENZITA POMOCI/GRANT:     
Malý podnik (45-55%)                
Stredný podnik (35-45%)            
Veľký podnik (25-35%)

Grant max. 12,5 mil. EUR

Výzva zameraná na opätovné použitie a recykláciu nebezpečných odpadov
OTVORENIE/UZAVRETIE VÝZVY:     
31.10. 2016 / Uzavretie 6. Hodnotiaceho kola – 15.02.2019

OPRÁVNENÝ ŽIADATEĽ:         
Súkromné podniky (zhodnocovatelia odpadu) oprávnené nakladať  s odpadmi

INTENZITA POMOCI/GRANT:     
Malý podnik (45-55%)    
Stredný podnik (35-45%)
Veľký podnik (25-35%)

Grant max. 12,5 mil. EUR


Výzva zameraná na nákup technológií v priemysle
OTVORENIE/UZAVRETIE VÝZVY:     
December 2018/ Marec 2019

OPRÁVNENÝ ŽIADATEĽ:         
Fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie v SR, existujúce min. 36 mesiacov ku dňu predloženia žiadosti.

INTENZITA POMOCI/GRANT:     
Malý podnik (45-55%)    
Stredný podnik (35-45%)
Veľký podnik (25-35%)
                
Grant max. 3 mil. EUR

  • autor:
  • EOS Innovazioni, a.s.