• Úvod
  • Aktuálně v legislativě
  • Nařízení Komise (EU) 2020/1149, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek

Nařízení Komise (EU) 2020/1149, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek

Nařízení (EU)2020/1149 rozšiřuje přílohu XVII nařízení REACH o novou položku č. 74: Diisokyanáty, O = C=NR-N = C=O, kde R je alifatická nebo aromatická uhlovodíková jednotka nespecifikované délky.

Diisokyanáty se používají ve stavebnictví a v automobilovém průmyslu,  pro výrobu polyuretanů,  nátěrů, těsnících materiálů a pěn. Diisokyanáty mají sensibilizující a dráždivé účinky na kůži, sliznice dychacích cest a oční spojivky. Omezení uvádění diisokyanátů na trh jako samotné látky nebo složky jiných látek nebo ve směsích pro průmyslové a profesionální použití nastane od 24. 2. 2022.  Zákaz používání diisokyanátů jako samotné látky nebo složky jiných látek nebo ve směsích pro průmyslové a profesionální použití v koncentraci vyšší než 1 % hmotnostních nastane 14. 8. 2023, pokud nebude zajištěna před použitím těchto látek pro průmyslové nebo profesionální uživatele úspěšně složená odborná příprava o bezpečném používání těchto látek.

 

Nejnovější inzeráty

Nejbližší výstavy a semináře

Plastikářský slovník