Návrh na omezení Dechloranu Plus (DP)

Látka DP má široké použití v průmyslu jako retardér hoření především v polybutylentereftalátu (PBT), polypropylenu (PP), akrylonitril-butadien-styrenu (ABS), epoxidových pryskyřicích, elektrických kabelech a vodičích.

Na webové stránce ECHA "Posuzovaná předložená omezení" lze do 3. 1. 2022 posílat připomínky/komentáře k návrhu na omezení látky: 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene (“Dechlorane Plus”™) (EC 236-948-9) (CAS 13560-89-9). 

 

Nejnovější inzeráty

Nejbližší výstavy a semináře

Plastikářský slovník