Nejlepší CAD / CAM software pro výrobce forem od společnosti NEXNET SK, s.r.o.

Nejlepší CAD / CAM software pro výrobce forem od společnosti NEXNET SK, s.r.o.

VISI je považován za jeden z nejlepších CAD / CAM softwarů pro nástrojárny a výrobce forem. Společnost Hexagon Manufacturing Intelligence nabízí jedinečné řešení, které eliminuje vztahy mezi různými dodavateli softwaru a konverzemi geometrií získanými transferem objemových modelů na plošné nebo CAD / CAM geometrií, které vyžadují tradiční systémy.

Softvér VISI predstavuje kombináciu plošného a objemového modelovania, rozsiahle 2D, 3D a 5-osé obrábacie stratégie so špecializáciou na rýchlostné obrábanie. Špecifické nástroje pre návrh vstrekovacích foriem zahŕňajú rýchle prvotné modifikácie a úpravu modelov, ktoré sú väčšinou poškodené a rýchle funkcie pre vytvorenie deliacej roviny spolu so zaformovaním. VISI je modulárny systém zložený z:

VISI - Modelling

Kombinácia objemového / plošného modelovania s importom, editovaním a exportom. Obsahuje integrované 2D / 3D hranové a objemové modelovanie s funkciami kótovania, vytváranie kusovníkov, pohľadov a rezov. Modelovanie obsahuje delenie objektov pozdĺž deliacej krivky, editovanie telies a plôch a opravovanie importovaných telies a plôch s veľkou mierou umelej inteligencie. VISI môže pracovať priamo s dátami importovanými vo formátoch Parasolid, IGES, STEP, Solid Works, Solid Edge, DXF, DWG, STL a VDA. Voliteľne načíta súbory CAD systémov CATIA v4 & v5, Pro-E, UG, ACIS. Malé medzery medzi plochami na importovaných modeloch vie automaticky opraviť. V miestach, kde sú plochy poškodené alebo chýbajú, VISI vytvorí hranové krivky, aby mohol používateľ vytvoriť nové steny pomocou nástrojov plošného modelovania.

VISI – Modelová Analýza

Modul na prípravu a overovanie modelu pred konštrukciou formy. Nástroje pre konštruktéra zahŕňajú možnosť overiť zmeny modelu. Každá zmena je zvýraznená farbou. Automatizovaná konštrukcia krivky a plôch umožňuje analyzovať diel z hľadiska zaformovatelnosti pred tvorbou tvárnikov a tvárnice.

VISI CAD/CAM softvér 
  

VISI - Vstrekovacie formy

Konštrukcie sa vykonávajú v 3D priestore, využívajú sa databázy normálií, ľahko sa konštruujú dosky, čeľuste, zámky, vyhadzovača, šikmé vyhadzovača, chladiace systémy, atď. Výstupom sú modely dosiek s technologickými otvormi vrátane kompletného kusovníka. Výstupom môže byť i výkresová dokumentácia. Vďaka technológii automatizovaného rozpoznávania technologických vlastností je možné uplatniť frézovacie a vŕtacie cykly priamo na 3D modely.

Inteligentné komponenty

Opakované úlohy pri konštruovaní sa redukujú. Dĺžky skrutiek a ďalších normálií sa nastavujú automaticky, aby zodpovedali hrúbkam dosiek a pravidlám jej vkladania. Pravidlá si môže užívateľ editovať. Vyhadzovače systém automaticky orezáva na dĺžku podľa 3D tvaru dutiny. Vyhadzovače majú zámky rôznych typov, ktoré bránia ich otáčaniu.

VISI - Analýza vstrekovania

VISI ponúka matematickú analýzu procesu vstrekovania taveniny plastu do formy. Analýza dáva výsledky plnenia formy, chladenia formy, upozorňuje na studené spoje, vzduchové kapsy, deformácia typu zvlnenia alebo prehnutie výlisku. Systém analyzuje tiež sekvenčné plnenie, plnenie viacerými materiálmi, zastriekavanie vložiek (kovových), vstrekovanie termosetov a gumy. Po analýze, z ktorej vychádza umiestnenie vtokov a rozvod taveniny, rozloženie chladiacich kanálov a prietok chladiacej kvapaliny, možno pristúpiť ku konštruovaní vstrekovacie formy.

VISI CAD/CAM softvér 
  

VISI – Reverzné inžinierstvo

VISI Reverse poskytuje priame skenovanie súčiastok do softvéru a spracovanie týchto dát. Kombinuje mračná bodov s rýchlosťou tvorby automatickej krivky a povrchu. Modely z VISI Reverse môžu byť priamo použité pre rýchle prototypovanie, generáciu dráh nástroja, animáciu, simuláciu či analýzu konečných prvkov. VISI Reverse využíva špecializované nástroje pre preklopenie STL súboru do objemového modelu. V prípade prvotnej analýzy dokáže softvér uskutočniť napr. analýzu zmrštenia aj na STL modely či použiť STL ako polotovar a vygenerovať tak dráhy pre obrábanie.

VISI CAM pre 2.5 – 3 osé obrábanie vytvára dráhy rezných nástrojov aj na najzložitejších obrobkoch. Vnútorná technológia rýchlostného frézovania a algoritmy vyhladzovania rezných dráh vytvárajú vysoko účinný NC program. Medzi stratégie obrábania patria jednak klasické stratégie ako obrusovanie, ISO obrábanie, obrábanie rovinných plôch ale aj zložitejšie stratégie, ktoré doterajšie stratégie automatizovane kombinujú.

  • autor:
  • NEXNET SK, s.r.o.
  • NEXNET SK, s.r.o.

    NEXNET SK, s.r.o.

    Prodej a distribuce CAD / CAM aplikací, Hexagon AB, 3D skenování, softwarová řešení, design a konstrukce forem, výroba vstřikovacích forem.Mohlo by vás také zajímat 

Archiv článků