nova-Institute: Světový trh s bioplasty

nova-Institute: Světový trh s bioplasty

Aktuální výsledky ročních údajů o trhu s bioplasty, které byly předloženy na 12. evropské konferenci v Berlíně, potvrzují stabilní růst světového průmyslu bioplastů.

„Predpokladá sa, že celosvetový trh s bioplastami bude v najbližších piatich rokoch rásť o 20 percent. Prechod na nízkouhlíkové a recyklované hospodárstvo, silnejšiu politickú podporu pre bioekonómiu a zvýšenie povedomia spotrebiteľov o trvalo udržateľných produktoch a obaloch sú hnacími silami expanzie, "hovorí François de Bie, predseda Európskej bioplastov. "Počas posledných desiatich rokov sa bioplastový priemysel rozvíjal a vyvinul v rýchlo rastúci inovatívny sektor," hovorí François de Bie. 

Celková výrobná kapacita bioplastov sa zvýši z približne 2,05 milióna ton v roku 2017 na približne 2,44 milióna ton v roku 2022.

Inovatívne biopolyméry, ako je kyselina polylaktická a polyhydroxyalkanoáty, sú hlavnými hnacími silami tohto rastu v oblasti biodegradovateľných plastov. Tieto polyestery sú 100% biologicky odbúrateľné, a majú široké spektrum fyzikálnych a mechanických vlastností v závislosti od ich chemického zloženia. Výrobné kapacity polylaktidu predpokladajú nárast o 50% do roku 2022 v porovnaní s rokom 2017.

Plasty, ako polyetylén, polyetyléntereftalát, a polyamidy, v súčasnosti tvoria asi 56% (1,2 milióna ton) svetových výrobných kapacít plastov. Predpokladá sa, že produkcia biologického polyetylénu bude naďalej rásť, keďže v Európe sú naplánované nové kapacity. Zvýšenie výrobných kapacít pre biologický polyetyléntereftalát sa však neuskutočnilo v očakávanom pomere. Namiesto toho sa vyvinul polyetylénfuranoát, nový polymér, ktorý by mal vstúpiť na trh v roku 2020.

Polyetylénfuranoát je porovnateľný s polyetyléntereftalátom, ale je 100% biologicky založený a má vynikajúce bariérové a tepelné vlastnosti, čo je ideálny materiál pre balenie nápojov, potravín a nepotravinových výrobkov.

V roku 2017 obaly zostávajú najväčšou oblasťou využívania bioplastov, s takmer 60% (1,2 milióna ton), z celkového trhu s bioplastmi. Údaje tiež potvrdzujú, že bioplastické materiály sa už používajú v mnohých ďalších odvetviach vrátane textilu, spotrebného tovaru, poľnohospodárstva a záhradníctva, a aplikácií do automobilového a dopravného sektora. 

Pôda využívaná na pestovanie obnoviteľných surovín na výrobu bioplastov predstavovala v roku 2017 približne 0,82 milióna hektárov, čo predstavovalo menej ako 0,02 percent celkovej poľnohospodárskej plochy 5 miliárd hektárov, z ktorých 97 percent bolo využívaných na pastviny, krmivo a potravy. Napriek predpokladanému rastu trhu v najbližších piatich rokoch, podiel využívania pôdy pre bioplasty zostane okolo 0,02 percenta. To jasne ukazuje, že neexistuje žiadna súťaž medzi obnoviteľnou surovinou pre potraviny, krmivá a výrobu bioplastov.

European Bioplastics, nova-Institute 
 Obr. 1 Svetová produkcia bioplastov 


Aktualizácia trhových údajov 2017 bola zostavená v spolupráci s výskumným ústavom nova-Institute v nemeckom Hürth. Údaje o celkových výrobných kapacitách bioplastov sú založené na trhovej štúdii "Biologické stavebné bloky a polyméry" od nova-Institute (2018).

 

  • autor:
  • European Bioplastics e.V.


    Mohlo by vás také zajímat     

    Nejbližší výstavy a semináře