Nová verze VISI 2020.1 obsahuje vylepšení od skenování dat až po výrobu forem

Nová verze VISI 2020.1 obsahuje vylepšení od skenování dat až po výrobu forem

Nejnovější verze softwaru VISI obsahuje vylepšení v oblasti rozvinů, designu nástrojů, reverzního inženýrství a analýzy vstřikování plastů. V neposlední řadě byly do VISI přidány přímé rozhraní pro společnosti Digimat, Stampack Xpress a rozhraní pro software NC Simul.

Postupové a strižné nástroje

V oblasti rozvinov sa vo VISI vylepšila možnosť rozvinúť originálny model bez potreby extrahovania povrchu dielca. Vo VISI je možnosť rozvíjať lineárne aj nelineárne modely za pomoci prepracovaných výpočtov metódou MKP a analýzami od FTI. Rozpoznávanie plechových častí teraz poskytuje vylepšené grafické znázornenie analyzovanej časti identifikáciou ohybov, rovinných plôch a prvkov. VISI 2020.1 tiež poskytuje priame rozhranie pre Stampack Xpress pre simuláciu.

NEXNET 
  


Reverzné inžinierstvo

Vylepšenia v oblasti reverzného inžinierstva zahŕňajú nové funkcie pre preklápanie naskenovaných dát zo skenovacích zariadení na plný model resp. solid. Tieto nové funkcie a vylepšenia značne skracujú čas potrebný na zhotovenie modelu a uľahčujú prácu konštruktérovi. VISI disponuje aj možnosťou skenovania priamo v prostredí VISI zo skenovacích zariadení od spoločnosti Hexagon. Vylepšená bola aj funkcia pre porovnanie nameraného telesa alebo množinu bodov s iným modelom. Systém tiež zobrazuje relatívnu vzdialenosť medzi dvoma vybranými entitami počas porovnávania jednoduchým výberom bodu.

NEXNET

 

Formy a vstrekovanie plastov

V rámci návrhov foriem VISI ponúka možnosť pridať šablóny foriem a normálií od popredných dodávateľov ako je napr. Meusburger. V najnovšej verzií preto nájdete aktualizovanú databázu týchto komponentov čím VISI poskytuje zákazníkovi možnosť vyberať si z aktuálnej ponuky na trhu. 

V oblasti analýzy vstrekovania plastov boli taktiež vylepšenia, ktoré zahŕňajú zrýchlenie celkového výpočtu na základy metódy MKP a presnosť analýzy vstrekovania plastov v rámci sieťovania modelu a úpravu jednotlivých segmentov tejto siete pod čo taktiež spadá aj optimalizácia chladenia formy pre prietok kvapaliny.

Vďaka novému priamemu rozhraniu medzi programami VISI a Digimat je teraz možné exportovať údaje preukazujúce miestnu tuhosť materiálu do spoločnosti Digimat pre proces štrukturálnej analýzy MKP. Spoločnosť Digimat poskytuje pridanú hodnotu s realistickejšou simuláciou stresovej analýzy. Do databázy materiálov boli pridané ďalšie údaje, aby lepšie zodpovedali vlastnostiam vlákien vrátane informácií, ako je tvar a dĺžka plniva.

NEXNET 
  


NC Simul

Na záver spomeniem, že do VISI pribudla možnosť pridať rozhranie pre NC Simul, pomocou ktorého je možné načítať a simulovať proces obrábania pomocou G-kódov, vrátane detekcie chýb pred simuláciou, analýzy, optimalizáciu rezných podmienok a pod.

NEXNET 
  


NEXNET 
  


Náš profil

Spoločnosť NEXNET, a.s. je partnerom spoločnosti VERO SOFTWARE LIMITED, výhradným predajcom a distribútorom CAD/CAM systémov Edgecam, VISI, Alphacam, Cabinet Vision a Radan pre ČR a SR a strategickým partnerom pri vývoji týchto systémov. Vďaka tomuto partnerstvu a kvalite našich produktov sme sa v pomerne krátkej dobe stali vedúcou spoločnosťou na slovenskom trhu v predajoch CAM software. Skúsenosti, potreby a požiadavky našich zákazníkov na nové funkcie sa snažíme smerovať tak, aby sa objavili v budúcich verziách ponúkaných systémov. Ďalej v ČR a SR výhradne ponúkame softvérové produkty spoločnosti SpaceClaim Corporation - 3D CAD pre priame modelovanie.

Prečo si vybrať NEXNET SK s.r.o. ako dodávateľa CAD/CAM systému

- Sme firma s pevným zázemím a s rozsiahlymi skúsenosťami na trhu CAD/CAM systémov
- Priame napojenie na vývojárov CAD/CAM systémov
- Dokážeme presadiť do vývoja dôležité požiadavky našich zákazníkov
- Bezplatná zelená linka 800 100 498, webová a online technická podpora, výjazdy technikov ku zákazníkom
- Školenie na dodávaný systém v našich školiacich miestnostiach, alebo priamo u zákazníka
- Úzka spolupráca s poprednými výrobcami strojov a nástrojov
- Dlhoročné skúsenosti
- Komplexná realizácia zákazky, pomoc s technológiami, spolupráca do budúcnosti
- Disponujeme vlastnou nástrojárňou v Uherskom Brode, kde sú nasadené v konštrukcií a technológií softvéry VISI a EdgeCAM, čím vzniká jedinečné prepojenie aj do praktickej časti softvéru

  • autor:
  • NEXNET SK, s.r.o.
  • NEXNET SK, s.r.o.

    NEXNET SK, s.r.o.

    Prodej CAD / CAM aplikácií. VERO SOFTWARE. Software VISI pro konstrukci, analýzu a výrobu vstřikovacích forem na plast.Mohlo by vás také zajímat 

Archiv článků

Nejbližší výstavy a semináře