Nové investice společnosti Polykemi zvyšují konkurenční výhodu

Nové investice společnosti Polykemi zvyšují konkurenční výhodu

Největší skandinávský kompaundér Polykemi AB spustil výrobní operace ve své dceřiné společnosti v Číně již v roce 2005. První kompaundy vůbec se v Číně začaly vyrábět v novém závodě v roce 2007 v Kunshanu, v provincii Jiangsu na kraji Šanghaje. Letos zde oslávili 10 výročí.

„Tento výrobný závod sme rozšírili z 7000m2 na celkovú rozlohu 11500 m2. Vďaka novým investíciám dokážeme vyrobiť viac ako dvojnásobok objemu ako doteraz – z 9 500 ton sme výrobu zvýšili na takmer 20 000 ton ročne,“ informoval Magnus Lindahl, generálny riaditeľ Polykemi Compounds v Číne.

Spoločnosť Polykemi AB začala svoju činnosť v Číne hlavne preto, aby spĺňala požiadavky svojich európskych zákazníkov, ktorým sa naskytla príležitosť pôsobiť na čínskom trhu.

„Náš koncept pozostáva z dodávok tých istých kompaundov ako v Číne, tak aj pre európskych zákazníkov dodávame také isté kompaundy z výrobného závodu Polykemi Ystad vo Švédsku. Naši koneční zákazníci v Číne sú veľmi podobní tým v Európe, ktorým dodávame zo závodu v švédskom Ystade. Hlavné zameranie je takisto na automobilový priemysel, ale operuje sa s ďalšími inými segmentami, nakoľko tu v Číne sme nadviazali kontakty na nových zákazníkov,“ povedal Lindahl.

Polykemi Čína - oslavuje 10. výročie!
    obr 1.: Spoločnosť Polykemi v Číne oslávila otvorenie novej pobočky spolu s 10. výročím spoločnosti vo veľkom štýle. Na podujatí sa zúćastnila aj čínska televízia.


"Oslava 10. výročia Polykemi v Číne bola veľká, oslavovalo sa v ľudskom duchu. Niet pochýb o tom, že 10. výročie je pre každú spoločnosť veľká udalosť, a to hlavne tu v Číne, kde je to dôležité dvojnásobne. Takisto sme si pri tejto príležitosti dali za cieľ ešte zvýšiť flexibilitu pri produkcii tradičných kompaudov Polykemi, ako aj materiálov Scanfill," zdôraznil Lindahl.

„Taktiež sme nadviazali od začiatku výbornú spoluprácu s miestnym vedením v provincii Kunshan a toto zohráva veľmi dôležitú úlohu na našom pokračujúcom raste,“ zdôraznil Lindahl.

Polykemi v Číne predviedla kombinované oslavy 10. výročia spolu so slávnostným otvorením nových priestorov závodu. Osláv sa zúčastnilo viac ako 250 pozvaných hostí.

„Hostia si vypočuli príhovory z radov manažmentu aj miestneho vedenia v Kunshane a potom si po prehliadke závodu mohli vychutnať pripravené občerstvenie. „Všetko vo veľkom štýle“, dodal s úsmevom Lindahl.

"Bola to tiež veľká príležitosť informovať o aktivitách CSR (Corporate Social Responsibility) uskutočnených spoločnosťou Polykemi Čína. Polykemi financuje niektoré deti zo školy pracujúcich prisťahovalcov, ktorí majú problémy s financovaním vzdelania svojich detí. Okrem toho sa na tejto škole financuje aj vzdelávanie v anglickom jazyku. Škola chcela preukázať svoju vďačnosť na oslavách a predviedla dve veľkolepé predstavenia, ktoré sme vysoko ocenili."

Investície do budúcnosti

Súčasný závod zaberá plochu 4500 m2 a nová dostavaná časť pridala ďalších 7000 m2. Novo postavená časť je zameraná na výrobu kompaundov, ale ponúka tiež široký priestor pre skladovanie objednaných materiálov pre zákazníkov. Vďaka stúpajúcemu objemu predaja v Polykemi Čína sa logicky vyžaduje ďalší priestor na skladovanie týchto materiálov.

Tento servis si zákazníci veľmi pochvaľujú, hlavne tí z automobilového priemyslu.

Rozšírenie priestorov tiež poskytuje vyššiu bezpečnosť a flexibilitu pre budúce projekty. V našom súčasnom zariadení máme výrobné kapacity na výrobu 9500 ton ročne, a s rozšírením priestorov sme získali možnosť viac ako zdvojnásobiť tieto kapacity. Takisto sme si otvorili nový priestor pre zvyšovanie flexibility na výrobu tradičných kompaundov Polykemi, ako aj materiálov Scanfill.“

Nové materiály

"Založením nového výrobného závodu dostala spoločnosť Polykemi v Číne príležitosť sústrediť sa viac na materiály pre obalový priemysel, ktoré predáva spoločnosť Scanfill AB. Plánuje sa vybudovať napr. špeciálne oddelenie – cleanroom, kde sa budú vyvíjať nové materiály."

"Máme nových potencionálnych zákazníkov, ktorí pracujú v obalovom priemysle v potravinárskom odvetví, ale budeme musieť zorganizovať potrebnú internú infraštruktúru tak, aby sme spĺňali všetky nové požiadavky a boli schopní vyrábať v súlade so špecifikáciami zákazníkov."

"Marketingové práce na zvýšení povedomia materiálov Scanfill v Číne pokračujú, a predpokladáme, že v priebehu roka 2016 prinesieme pozitívne správy. Veríme, že spustenie novej značky materiálov SCANFILL BIO nám otvorí dvere aj do Japonska a Južnej Kórei," prezradil Lindahl.   obr. 2: Pred novým závodom Polykemi v Číne, zľava: Magnus Lindahl, riaditeľ pobočky Polykemi v Číne, Ola Hugoson, majiteľ a výkonný riaditeľ Polykemi AB.

Viera v pokračujúci vývoj v Číne

Vraví sa, že ekonomika v Číne porastie pomalšie ako v predošlých rokoch. Má podobné obavy aj skupina Polykemi?

„Stále myslím, že nás napriek prognózam v Číne čaká dobrá budúcnosť. Na tomto trhu, kde množstvo našich konkurentov znížilo predaj a zredukovalo svoj výrobný objem, budeme my aj naďalej zvyšovať svoj badžet v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi.

"Všimli sme si zaujímavý trend, kde domáci výrobcovia automobilov siahajú po vyššej kvalite. To pre nás predstavuje príležitosť dodávať aj pre tento segment. Vo všeobecnosti môžeme vidieť tento dopyt po vyššej kvalite v rámci Číny vo viacerých domácich produktoch. Tento fakt môže viesť k viacerým príležitostiam, aby sme uspeli v konkurencii aj v tejto oblasti,“ dodal Magnus Lindahl, generálny riaditeľ čínskej pobočky Polykemi Compounds pri príležitosti 10. výročia Polykemi na trhu v Číne.

Polykemi AB »

  • autor:
  • Polykemi AB
  • Polykemi AB

    Polykemi AB

    Termoplastické kompaundy, kompaundy plastů, termoplastické elastomery, granulát plastů, plastové kompaundy pro automotive.Mohlo by vás také zajímat 

Nejnovější inzeráty

Nejbližší výstavy a semináře

Plastikářský slovník