Nové pokyny pro řízení systému Evropské unie pro rychlou výměnu informací RAPEX

Pokyny pro řízení systému EU pro rychlou výměnu informací „RAPEX“ jsou v příloze nového prováděcího rozhodnutí Komise č. (EU)2019/417 zaktualizovány a zohledňují nový vývoj, novou terminologii, odkazy a efektivnější postupy oznamování i směrem k navýšení přeshraničního prodeje on-line.

Prováděcí rozhodnutí Komise č. (EU)2019/417 ruší a nahrazuje rozhodnutí Komise č. 2010/15/EU, kterým se stanoví pokyny pro řízení systému Společenství pro rychlou výměnu informací „RAPEX“ zřízeného podle článku 12 a pro postup oznamování stanovený podle článku 11 směrnice 2001/95/ES (směrnice o obecné bezpečnosti výrobků).
Směrnice č. 2001/95/ES a nařízení č. (ES)765/2008 se vzájemně doplňují a vytváří systém pro zvýšení bezpečnosti nepotravinářských výrobků. Nařízením č. (ES)765/2008 se použití systému RAPEX rozšiřuje i na spotřební výrobky i na profesionální výrobky. Hospodářské subjekty mohou předávat informace o výrobcích představujících riziko prostřednictvím brány pro varování ze strany podniků ohledně bezpečnosti výrobků („Product Safety Business Alert Gateway“) - je nástroj na internetové stránce RAPEX. Hospodářské subjekty by měly uvést podrobný popis rizika, které výrobek představuje, a pro tento účel mohou využít nástroj „RAG“ - Risk Assessment Guidelines - Pokyny pro posuzování rizik. Posouzení rizik by se mělo vždy zabývat celou dobou životností výrobku.

 

Nejnovější inzeráty

Nejbližší výstavy a semináře

Plastikářský slovník