• Úvod
  • Aktuálně v legislativě
  • Novela zákona o ochraně zdraví zákonem č. 205/2020 Sb., nové povinnosti pro výrobce, distributory a dovozce materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami

Novela zákona o ochraně zdraví zákonem č. 205/2020 Sb., nové povinnosti pro výrobce, distributory a dovozce materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami

Novela zákona o ochraně zdraví zákonem č. 205/2020 Sb. zavádí také oznamovací povinnost týkající se zahájení, změny nebo ukončení činnosti pro výrobce, distributory a dovozce materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami.

Nesplnění této povinnosti podat oznámení bude sankcionováno pokutou 3 mil Kč, pro distributora materiálů a předmětů pro styk s potravinami navrhuje stejné povinosti jako pro výrobce a dovozce, pro oblast materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami navrhuje jako koordinátora Ministerstvo zdravotnictví. Tato nová povinnost vznikla zejména z důvodu efektivního provádění úředních kontrol vypracovat a vést evidenci provozovatelů podléhající státnímu zdravotnímu dozoru v oblasti materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami, zákon č. 205/2020 Sb. platí od 1. 5. 2020, tento zákon má dělenou účinnost.

 

Nejnovější inzeráty

Nejbližší výstavy a semináře

Plastikářský slovník