• Úvod
  • Aktuality
  • Novinky v analytickém software Cadmould na veletrhu FAKUMA

Novinky v analytickém software Cadmould na veletrhu FAKUMA

Návštěvníci z České a Slovenské republiky, kteří pojedou na veletrh FAKUMA ve dnech 12. až 16. října 2021, a kteří se zároveň zajímají o simulační analýzy vstřikování plastů, jsou očekávaní na stánku německé firmy SIMCON GmbH.

Stánek firmy naleznou na tradičním místě A3 – 3309. Mohou se zde dozvědět mimo jiné mnoho zajímavého např. o spolupráci softwaru Cadmould s řadou ostatních softwarů. Jako kontaktní osobu ze strany firmy SIMON si mohou vyžádat pana Sebastiana Suttera, který je zároveň hlavním komunikačním partnerem firmy Plasty Gabriel s.r.o.

  • autor:
  • Plasty Gabriel s.r.o.
  • Plasty Gabriel s.r.o.

    Plasty Gabriel s.r.o.

    Vstřikování plastů, analýza vstřikování plastů, software Cadmould pro analýzu a optimalizaci vstřikování plastů, simulace vstřikování plastů.