Nový plast z odpadních tuků

Nový plast z odpadních tuků

Fraunhoferův ústav IPK (Institut für Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik) v Berlíně v úzké spolupráci se Spolkovým ministerstvem školství a výzkumu (BMBF) zahájil výzkumnou iniciativu Bioeconomy International. Při této akci byl vyvinut proces pro výrobu polymerů, který nevyžaduje vysoce kvalitní suroviny, jako jsou minerální, palmový nebo řepkový olej.

Základ nového plastu tvoří kyselina polyhydroxybutylmáselná (PHB) a měly by z ní být vyráběny jednorázové výrobky a předměty. Ty by pak měly být po upotřebení likvidovány způsobem šetrným k životnímu prostředí.

V novém procesu se plastový polyhydroxybutyrát (PHB) vyrábí z průmyslových zbytků, jako jsou odpadní tuky, které obsahují vysoký podíl minerálních zbytků. Ve speciálních fermentačních procesech mohou mikroorganismy tyto zbytky metabolizovat a ukládat PHB jako rezervoár energie v buňce. Po extrakci však surovina z buněk ještě není připravena k průmyslovému použití, protože by proces jejího vytvrzování trval příliš dlouho. Ve zvláštních postprodukčních fázích musí být proto smíchána s chemickými přísadami. Výsledkem je plast vykazující podobné vlastnosti jako polypropylen (PP). Přesto je na rozdíl od PP tento plast zcela biologicky odbouratelný během šesti až dvanácti měsíců. 

Plast. výrobky z odpad. tukov
 

Při tomto druhu výroby plastů mikroorganismy zcela syntetizují polymer v biotechnickém procesu, který mění biogenní zbytky (například odpadní tuky) na technicky použitelný polyester a používá jako biokatalyzátory molekulárně-geneticky modifikované mikroorganismy. Tímto způsobem byla za použití procesů chemického čištění a optimalizace materiálů vyvinuta nová rodina materiálů, která splňuje požadavky na kvalitu technických plastů.

Nejen, že je tato nová metoda zcela nezávislá na složkách syntézy na bázi ropy, ale také umožňuje ekologickou recyklaci. Nově vyvinuté plasty se degradují přirozeně se vyskytujícími mikroorganismy a již nejsou závislé na konkrétních podmínkách rozkladu průmyslových kompostáren. To znamená, že zboží na jedno použití lze vyrábět i likvidovat způsobem šetrným k životnímu prostředí.

  • autor:
  • Technický týdeník


Mohlo by vás také zajímat 

Nejbližší výstavy a semináře