• Úvod
  • Odborné články
  • Nový update softwaru pro analýzu vstřikování plastů Cadmould® 3D-F: ještě rychlejší, ještě jednodušší práce s konstrukcí

Nový update softwaru pro analýzu vstřikování plastů Cadmould® 3D-F: ještě rychlejší, ještě jednodušší práce s konstrukcí

Nový update softwaru pro analýzu vstřikování plastů Cadmould® 3D-F: ještě rychlejší, ještě jednodušší práce s konstrukcí

Cadmould® 3D-F je simulační software pro analýzu vstřikování plastů, jehož výpočty vycházejí ze speciálního, za účelem popisu chování makromolekulárních látek vyvinutého a následně patentovaného 3D modelu.

Cadmould® 3D-F je hlavním produktem německé firmy Simcon GmbH. Na vzniku softwaru se podílely a při jeho vývoji nadále spolupracují Technická univerzita v Aachen (Cáchách) a IKV (Institut für Kunststoffverarbeitung) rovněž v Aachen. Vývoj některých softwarových modulů byl realizován za odborné účasti dalších významných evropských institucí (např. Universidad de Zaragoza, Španělsko, Montanuniversität Leoben, Rakousko) a to často v rámci projektů EU.

Cadmould® 3D-F představuje úspěšný evropský softwarový program, který jako jediný využívá specializovaného výpočtového modelu* a k jehož hlavním cílům patří:
1.    Snadná a rychlá příprava výpočtové sestavy (vtokový + temperační systém, výpočtové konstrukce dílů).
2.    Rychlý výpočet, případně automatické zpracování sestavy výpočtů pro optimalizaci konstrukce a technologie.
3.    Přesné simulační výsledky

 

Cadmould® 3D-F  
  

Nový update, který testujeme a který již v nejbližší době bude k dispozici, vykazuje ještě vyšší výpočtovou rychlost, než jaká byla docílena u předcházejících verzí. Tato skutečnost je mimořádně důležitá z následujících důvodů:
1.    V konstrukčních kancelářích a výrobních firmách je vždy (bohužel) nedostatek času.
2.    Skutečnou optimalizací není zpracovat jeden výpočet, nýbrž získat několik modifikovaných výpočtů s následným porovnáním simulačních výsledků. I v tomto případě je výpočtová rychlost rozhodující.
3.    Možnost uplatnění výpočtového jádra Cadmould® 3D-F ve virtuální části systému VARIMOS, který je určený pro optimalizaci technologie, řízení vstřikovacích strojů a 100% kontrolu výroby plastových výrobků. (VARIMOS = Virtual And Real Injection Moulding Optimisation System.)
4.    Demonstrace případných úprav modelů nebo vtoků a výpočet výsledků během obchodního jednání.

U nového update byla znovu vylepšena funkce automatické přípravy výpočtového modelu. Je pochopitelně dobré, když konstrukci určenou pro analýzu uživatel softwaru před výpočtem zkontroluje a případně opraví, např. s využitím programu Cadmould SimExpert, není to však bezpodmínečně nutné. Opravné schopnosti vlastního softwaru Cadmould® 3D-F jsou vysoké a navíc: když se spěchá, software zpracuje výsledky i u konstrukce s chybami!

Pro doplnění ještě uvádíme: Nová verze softwaru Cadmould® 3D-F bude obsahovat mimo jiné modul pro analýzu kompletní formy, tedy analýzu zahrnující výpočty v ocelových deskách, tvarových vložkách atd. Je vhodné poznamenat, že uživatelé nebudou potřebovat pro práci s tímto modulem hluboké vysokoškolské znalosti a výpočty nezaberou časový prostor mnoha hodin nebo i několika dnů.  
     
* Pozn.: V textu zmiňujeme, že se jedná o patentovaný výpočtový postup, i když si uvědomujeme, že uživatele a zákazníky by nemuselo zajímat, jakým způsobem software pracuje, jaké objemové prvky používá pro tvorbu vtoků a modelů. Zájem zákazníků je bezpochyby soustředěn především na rychlost a kvalitu práce softwaru.

www.cadmould.cz

  • autor:
  • Ing. Jiří Gabriel
  • Plasty Gabriel s.r.o.

    Plasty Gabriel s.r.o.

    Vstřikování plastů, analýza vstřikování plastů, software Cadmould pro analýzu a optimalizaci vstřikování plastů, simulace vstřikování plastů.Mohlo by vás také zajímat 

Nejnovější inzeráty

Nejbližší výstavy a semináře

Plastikářský slovník