Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě | konference

  • 21.10.2015 - 21.10.2015 | Brno | Česko
ZAP SR si vás dovoluje pozvat na konferenci na téma “Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě“.

Cieľom konferencie je vzájomná výmena skúseností a názorov predstaviteľov výrobcov vozidiel, výrobcov dielov a príslušenstva, ekonómov, odborníkov a zástupcov podnikov, ktorí sa podieľajú na rozvoji automobilového priemyslu.

Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě

21. október 2015, Brno, CZ

hotel Holiday Inn | www.konference.org


Hlavné tématické okruhy konferencie:

  • Skúsenosti a názory predstaviteľov automobilového priemyslu
  • Stratégie výrobcov a dodávateľov v automobilovom priemysle
  • Riadenie kvality, výkonnosti a rizík v automobilovom priemysle
  • Riadenie dodávateľsko-odberateľského reťazca
  • Optimalizácia výrobných nákladov v automobilovom priemysle
  • Spolupráca výrobcov, dodávateľov a podporných spoločností v automobilovom priemysle

Konferencia bude tlmočená do anglického jazyka.

PROGRAM
Program (pdf)

Pre členov ZAP SR je zvýhodnená cena účastníckeho poplatku.

Kontakt: mandelik@konference.org
www.konference.org

 

Nejnovější inzeráty

Nejbližší výstavy a semináře

Plastikářský slovník