Od návrhu designu plastového dílu po jeho výrobu s využitím softwaru Cadmould® 3D-F

  • 22.04.2016 - 22.04.2016 | Liptovský Mikuláš | Slovensko
Praktické využití analýz při konstrukci plastových dílů, vstřikovacích forem a při návrhu optimální technologie.

Dne 22. 04. 2016 se bude konat ve Wellness Hotelu Repiska, Demänovská Dolina, seminář s názvem „Od návrhu dizajnu plastového dielu po jeho výrobu s využitím softvéru Cadmould® 3D-F“, zaměřený na praktické využití analýz (včetně jedinečného systému VARIMOS) při konstrukci plastových dílů, vstřikovacích forem a při návrhu optimální technologie.

Kromě nástinu vlastních simulačních možností budou probrány také obecné konstrukční zásady pro návrh plastových dílů a zásady uplatňované při volbě vtokových systémů, chlazení a technologie vstřikování.

Bližší informace naleznete v materiálech Program semináře, Místo konání semináře a Přihláška. Organizaci semináře zajišťuje firma 3M TRADE s.r.o. Přednášet budou Ing. Jiří Gabriel, Plasty Gabriel s.r.o. a Ing. Milan Olejár, 3M TRADE s.r.o.

www.cadmould.cz