• Úvod
  • Aktuality
  • Odpady - sběr, zpracování, zužitkování, zneškodnění, legislativa (Kizlink J.)

Odpady - sběr, zpracování, zužitkování, zneškodnění, legislativa (Kizlink J.)

  • 18.11.2016

Novinka v nabídce na PlasticPortal.eu - odborná publikace o problematice odpadů

Autor knihy zvolil pro výklad problematiky odpadů encyklopedickou formu, která obsahuje kapitoly o jednotlivých odpadech s popisem možnosti jejich řešení v praxi. Z celkové koncepce učebnice je jasné, že má sloužit především jako pomůcka k přednáškám o odpadech. V této učebnici je téměř kompletní přehled o hlavních odpadech vyskytujících se v běžné komunální i průmyslové praxi v ČR i SR s krátkým popisem jejich recyklace, zpracování, zužitkování a případně zneškodňování. Učebnice tak poskytuje čtenáři obsáhlý materiál o odpadech, ke kterému se mohou vrátit studenti nebo pracovníci v průmyslu i po letech a tak si připomenout možnosti jejich odstraňování. Rozsáhlý seznam použité a doporučené literatury uvedený v jednotlivých kapitolách a legislativa ČR uvedena v textu i na konci knihy, dává čtenáři možnost získat o daném problému i další žádané vhodné informace.

 


Publikácia má formát A4, rozsah 483 strán, obsahuje obrázky, tabuľky, grafy. Jazyk: CZ. Cena jedného výtlačku je 23,60 € bez DPH. K cene účtujeme poštovné podľa platného sadzobníka slovenskej pošty.

Platobné podmienky: Na tovar Vám vystavíme zálohovú faktúru, po jej uhradení posielame zásielku poštou s doručením cca 5 prac. dní.

Záväznú objednávku na publikáciu zašlite na email: office@plasticportal.eu

Na objednávke prosím uveďte adresu dodania, resp. fakturačnú adresu a telefónny kontakt.

  • autor:
  • red.