• Úvod
  • Odborné články
  • Odpočítávání do snížení spotřeby plastových tašek je spuštěno! Země EU musí radikálně snížit spotřebu lehkých plastových tašek

Odpočítávání do snížení spotřeby plastových tašek je spuštěno! Země EU musí radikálně snížit spotřebu lehkých plastových tašek

Odpočítávání do snížení spotřeby plastových tašek je spuštěno! Země EU musí radikálně snížit spotřebu lehkých plastových tašek

V rámci zachování zdrojů a řešení problémů s odpadem museli vlády zemí EU do 27. listopadu 2016 přijmout opatření ke snížení spotřeby lehkých plastových tašek a informovat o tom Evropskou komisi. Vyžaduje to směrnice EU o plastových taškách. Členské státy měli tento cíl dosáhnout zpoplatněním plastových tašek a / nebo zavedením vnitrostátních cílů týkajících se snížení jejich spotřeby.

Vnútroštátne vlády si pri dosahovaní všeobecne schválených cieľov môžu vybrať z viacerých opatrení. Medzi ne patria hospodárske nástroje, ako sú poplatky alebo odvody. Ďalšou možnosťou sú vnútroštátne ciele zníženia spotreby: členské štáty musia zaistiť, že do konca roka 2019 sa na osobu za rok nespotrebuje viac ako 90 týchto tašiek. Do konca roka 2025 to musí byť menej ako 40 tašiek na osobu. Obe možnosti sa dajú dosiahnuť buď prostredníctvom povinných opatrení, alebo dohodami s hospodárskymi odvetviami. Tašky tiež možno zakázať, ak sú tieto zákazy v súlade s právnymi predpismi EÚ.

Komisár EÚ pre životné prostredie, námorné záležitosti a rybárstvo Karmenu Vella povedal:

„V EÚ každoročne spotrebujeme až 200 tašiek na osobu. Recykluje sa len asi 7 %. Miliardy skončia ako odpad po celej Európe, zvlášť však na plážach a v mori. Má to vážne hospodárske a environmentálne následky. Musíme riešiť znečistenie morí, zvlášť mikroplasty. Treba šetriť zdroje a posunúť sa k cyklickému hospodárstvu. Svoju úlohu teraz majú vykonať členské štáty. Niektoré už predstavili jednoduché opatrenia, ktoré môžu viesť k veľkým zmenám.“

V mnohých európskych krajinách už plastové tašky nie sú k dispozícii zadarmo. Niektoré členské štáty, ako napríklad Dánsko, Fínsko a Luxembursko, už dosiahli skvelé výsledky. Napríklad v Írsku sa od zavedenia odvodu v roku 2002 spotreba jednorazových plastových tašiek znížila z 328 tašiek na osobu za rok na 18 – zníženie takmer o 95 %. Spojené kráľovstvo a Holandsko tiež zaviedli poplatky za tašky. Malý poplatok sa tu ukázal rovnako účinným. Niektoré krajiny si zvolili povinné poplatky, iné zas nepovinné dohody s maloobchodným sektorom – napríklad Nemecko, Francúzsko a Taliansko sa rozhodli zakázať plastové tašky, ktoré nie sú biologicky odbúrateľné a kompostovateľné.

Európska komisia vyvíja spoločnú metodológiu na vypočítanie spotreby plastových tašiek za rok. Členské štáty EÚ budú musieť podávať správy o ročnej spotrebe od 27. mája 2018.


Zákulisie

V EÚ sa každoročne spotrebuje približne 100 miliárd plastových tašiek. Plastové tašky ľahko unikajú z kolobehu spracovania odpadu a hromadia sa v našom životnom prostredí, zvlášť vo forme morského odpadu. Keď sa dostanú do životného prostredia, môžu ho znečisťovať aj viac ako 100 rokov. V mori majú zničujúci vplyv na morské živočíchy, ktoré sa môžu do plastového odpadu zamotať alebo ho prehltnúť vo forme mikroplastu.

V rámci zachovania zdrojov a riešenia problémov s odpadom EÚ schválila v roku 2015 zákon, ktorý má členským štátom pomôcť radikálne znížiť spotrebu ľahkých plastových tašiek, pričom sa zamerala na plastové tašky s hrúbkou menej ako 50 mikrónov. Veľmi ľahké vrecká (ktoré majú menej ako 15 mikrónov a používajú sa na nebalené potraviny, ako sú ovocie, zelenina, ryby) možno z týchto opatrení vyňať, ak to pomôže zabrániť plytvaniu potravinami.

Prílohy

Ako realizovať smernicu?

Čo členské štáty doteraz urobili?

Osvetový program k plastovým taškám na Slovensku

Plastic Bags animation

  • autor:
  • ICF MOSTRA


    Mohlo by vás také zajímat     

    Nejbližší výstavy a semináře