Omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí

Dne 12.6.2019 vyšla v Úředním věstníku Evropské unie Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/904 ze dne 5. června 2019 o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí.

Směrnice se vztahuje na plastové výrobky na jedno použití uvedené v příloze této směrnice, na výrobky z oxo-rozložitelných plastů a na lovná zařízení obsahující plasty. Podle článku 17 této směrnice členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 3. července 2021 (podrobnější informace týkající se provedení ve vnitrostátním právu viz článek 17).

 

Nejnovější inzeráty

Nejbližší výstavy a semináře

Plastikářský slovník