• Úvod
  • Aktuality
  • ORLEN Unipetrol vstupuje do segmentu mechanické recyklace odpadu

ORLEN Unipetrol vstupuje do segmentu mechanické recyklace odpadu

Skupina ORLEN Unipetrol pokračuje v naplňování cílů svého strategického rozvoje do roku 2030. V jeho rámci se zaměřuje také na principy cirkulární ekonomiky a trvalé udržitelnosti. Ty rozvíjí budováním širokého portfolia recyklačních aktivit, díky kterým bude schopna efektivním způsobem získávat a zpracovávat odpadní plast a bioodpad a vyrábět z něj nové petrochemikálie a biopaliva.

Na své dosavadní aktivity zejména v oblasti chemické recyklace navazuje nyní vstupem do segmentu mechanické recyklace akvizicí společnosti REMAQ, předního hráče v této oblasti v regionu střední a východní Evropy, do své skupiny. 
 
„Naše projekty v oblasti chemické recyklace plastů nám umožní realizovat principy cirkulární ekonomiky a současně nás přiblíží k naplnění cíle emisní neutrality skupiny ORLEN do roku 2050. Akvizicí společnosti REMAQ rozšíříme kompetence skupiny ORLEN také v oblasti mechanické recyklace. Naší ambicí je všechny způsoby recyklace odpadu vhodně propojit a sestavit ucelený a plně funkční řetězec, ve kterém efektivně spolupracují municipality, distributoři odpadu a jeho finální zpracovatelé. V souladu se strategií skupiny ORLEN usilujeme o to, aby v roce 2030 byla naše kapacita recyklace plastů a organického odpadu na úrovni až 400 tisíc tun ročně. Touto akvizicí přispíváme k budování hodnoty našeho koncernu  a současně těmito aktivitami  přispíváme k ochraně životního prostředí této planety,“ řekl Daniel Obajtek, předseda představenstva PKN ORLEN.
 
„Naše poslání být do roku 2050 emisně neutrální plníme realizací postupných cílů, které jsme definovali v naší strategii udržitelného rozvoje do roku 2030. Jedním z nich je i rozvoj recyklačních aktivit tak, aby v roce 2030 až dvacet procent naší petrochemické produkce vznikalo pomocí recyklace plastového a organického odpadu,“ doplnil Tomáš Wiatrak, generální ředitel skupiny ORLEN Unipetrol. 
 
„Vybudovali jsme úspěšnou společnost, která je lídrem rychle se rozvíjejícího recyklačního trhu v regionu střední a východní Evropy. Spojení se silnou skupinou ORLEN Unipetrol vnímáme jako správný krok směrem k zajištění jejího dalšího rozvoje. Společně budeme silnější a dokážeme lépe reagovat na očekávání zákazníků obohacením portfolia našich produktů o specializované aplikace a dalším snížením jeho uhlíkové stopy,“ řekl Libor Večeřa, jednatel společnosti REMAQ.
  • autor:
  • ORLEN Unipetrol RPA
 

Nejnovější inzeráty

Nejbližší výstavy a semináře

Plastikářský slovník