• Úvod
  • Odborné články
  • ORLEN Unipetrol vyrobil certifikovaný obnovitelný polypropylen z odpadního rostlinného oleje

ORLEN Unipetrol vyrobil certifikovaný obnovitelný polypropylen z odpadního rostlinného oleje

ORLEN Unipetrol vyrobil certifikovaný obnovitelný polypropylen z odpadního rostlinného oleje

Rafinérská a petrochemická skupina ORLEN Unipetrol pokračuje v naplňování zveřejněné strategie 2030, ve které se zavázala investovat do rozvoje udržitelných projektů a digitalizace 35 miliard korun. V jejím rámci chce do roku 2030 mimo jiné přes 15 procent své petrochemické produkce vyrábět z recyklovatelných a obnovitelných zdrojů.

„Petrochemický segment je klíčovou oblastí našeho udržitelného rozvoje, jehož základem jsou nízkoemisní a bezemisní zdroje energie a dříve nevyužívané odpadní materiály. Tento projekt je jedním z příkladů našeho úsilí ke splnění těchto cílů. Jde o ukázkovou spolupráci řady expertů uvnitř naší skupiny na úrovni vývoje, výroby a obchodu včetně zapojení našich zákazníků, kteří nám poskytují cennou zpětnou vazbu,“ řekl Tomasz Wiatrak, generální ředitel skupiny ORLEN Unipetrol.

První testy využití HVO ve výrobním procesu byly provedeny v etylénové jednotce v Litvínově v letech 2020 a 2021. „A byly úspěšné. Ověřili jsme si, že HVO je zpracovatelná, a proto jsme mohli v roce 2021 přistoupit k získání certifikace pro tento výrobní postup, abychom byli schopni vyrábět tento certifikovaný obnovitelný materiál přesně dle legislativních norem. Mezinárodně uznávanou certifikaci jsme úspěšně obdrželi v listopadu loňského roku a ještě v jeho závěru jsme uskutečnili další výrobní test, již plně certifikovaný, čímž jsme vyrobili první šarži certifikovaného recyklovaného plastu, konkrétně polypropylenu. Tento takzvaně bio-cirkulární materiál má naprosto stejnou kvalitu jako materiál vyráběný z fosilní suroviny. Takto jsme schopni vyrábět kromě polypropylenu také polyetylen, etylen a benzen,“ vysvětluje Martin Růžička, ředitel výzkumu a vývoje skupiny ORLEN Unipetrol.

Vyrobený polypropylen bude sloužit k dalšímu bádání a testování, tentokrát již s vybranými zákazníky, kteří poskytnou cenné připomínky. Ti totiž musí také projít certifikací, která zajistí, že celý proces bude odpovídat nastaveným legislativním normám a finální produkt, který z recyklovaných petrochemikálií ORLEN Unipetrolu bude vyroben, bude mezinárodně certifikovaným recyklovaným výrobkem. 

„Jsme velmi nadšeni z této nové příležitosti ke spolupráci, zejména kvůli zcela zásadní a vysoké potřebě nových životaschopných udržitelných řešení v oblasti netkaných textilií. Se skupinou Orlen Unipetrol nás pojí dlouhodobé partnerství a jsme rádi, že toto je další produktový vývoj, který směřuje k obchodnímu využití,“ řekl Tonny de Beer, Ředitel pro produkty, technologie a udržitelnost, PFNonwovens Group.

„Ze 100 tun vstupní suroviny jsme vyrobili 95 tun certifikovaného materiálu. V tuto chvíli jsme připraveni zpracovávat až 5 tisíc tun hydrogenovaného rostlinného oleje ročně, brzy budeme schopni zpracovávat až 10 tisíc tun ročně a časem předpokládáme zpracování až 100 tisíc tun této alternativní suroviny ročně. Do budoucna chceme zapojit do zpracování další vstupní suroviny, nejblíže certifikaci je recyklát z odpadních plastů,“ uzavírá Martin Růžička. 

ORLEN Unipetrol je v oblasti cirkulární ekonomiky a výzkumu recyklace velmi aktivní. Kromě zpracovávání HVO, firma také testuje chemickou recyklaci využívající principy pyrolýzy neboli termického rozkladu za vysokých teplot. Jde o velmi efektivní technologií pro opětovné využití odpadních surovin. Dochází při ní k vysokému vytěžení původního odpadu a jeho přeměně na uhlovodíky, které lze zpětně integrovat do petrochemické výroby. Tím dochází k efektivnějšímu využití stávajícího odpadu a k výraznému snížení uhlíkové stopy. Vědci z ORLEN Unipetrolu v roce 2021 uvedli v Litvínově do provozu testovací jednotku pyrolýzní recyklace odpadních plastů.

ORLEN Unipetrol plánuje, že do roku 2030 se recyklované a obnovitelné zdroje budou podílet až 20 procenty na výrobě jeho petrochemických produktů. Klíčovými petrochemickými produkty skupiny jsou polyetylen pod značkou Liten, jejíž název odkazuje na město Litvínov, a polypropylen pod značkou Mosten odkazující na města Most, tedy na města, mezi kterými se výrobní areál skupiny ORLEN Unipetrol nachází.  

  • autor:
  • ORLEN Unipetrol RPA


Mohlo by vás také zajímat 

Nejnovější inzeráty

Nejbližší výstavy a semináře

Plastikářský slovník