PLASTIBLOW novým obchodním partnerem společnosti 1.PLASTCOMPANY, spol. s r. o.

PLASTIBLOW novým obchodním partnerem společnosti 1.PLASTCOMPANY, spol. s r. o.

Technologie extruzním vyfukováním je jedním z možných způsobů zpracování plastů. Extruzní vyfukování se používá k výrobě dutých těles různých rozměrů, případně členitějších tvarů - jako jsou různé lahve, kanystry, či sudy. Vyfukovací stroje mohou být jako hydraulické, tak elektrické. Prostřednictvím plně elektrických vyfukovacích strojů je možné dosáhnout řadu výhod - především v oblasti zvyšování produktivity, či úspory energií.

Spoločnosť 1.PLASTCOMPANY, spol. s r. o., v tejto oblasti najnovšie spolupracuje s talianskym výrobcom – firmou Plastiblow. História spoločnosti siaha až do roku 1964. Svoje dlhoročné skúsenosti výrobca už viac ako 15 rokov uplatňuje pri výrobe plne elektrických vyfukovacích strojne – technologických zariadení na výrobu vyfukovaných nádob v objeme od 1 do 30 litrov. Vyfúknuté nádoby majú široké uplatnenie v rôznych oblastiach – od kozmetického priemyslu, medicíny, farmácie, potravinárstva, až po priemyselné obaly, či automotive.

V porovnaní s tradičnými hydraulickými strojmi, elektrické stroje Plastiblow zaručujú: zníženie dopadu na životné prostredie, energetické úspory, zvýšenie produktivity a zníženie nákladov na údržbu. Konkrétne to znamená:

 • Neprítomnosť hydraulického oleja vo vyfukovacích strojoch zabraňuje kontaminácií tak prostredia, ako aj produktu samotného a umožňuje používanie stroja v čistom a kontrolovanom prostredí.
 • Spotreba energie je striktne obmedzená na množstvo potrebné pre daný pohyb.
 • Používanie vysoko precíznych elektrických guľôčkových skrutiek riadených servopohonom, umožňuje rýchlejší, presnejší a tichší chod. To má za následok zvýšenie produktivity vďaka skráteniu výrobných cyklov a zníženiu množstva zmätkov/nepodarkov.
 • Opakovateľnosť výrobných cyklov elektrického vyfukovacieho stroja nie je ovplyvnená teplotou okolia ani časom, na rozdiel od hydraulických vyfukovacích strojov, kde zmena viskozity oleja má vplyv na časy jednotlivých cyklov.
 • Na údržbu stroja sú kladené znížené nároky.


Elektrické vyfukovacie stroje Plastiblow disponujú inovatívnymi riešeniami, ktoré boli predstavené po prvýkrát v tomto odvetví práve firmou Plastiblow a to pred viac ako 20 rokmi. Ide predovšetkým o horizontálny pohyb vozíkov na držanie formy (mould-holder carriages), dvíhanie extrúderu (extruder lifting) a použitie lineárnych vedení (linear guides). Táto technológia je cenená aj v súčasnosti s ohľadom na oscilačné alebo šikmé pohyby vozíkov. Je to hlavne z dôvodu rýchlejších cyklov, lepšej kvality hrdiel, nižšej výšky strojov a jednoduchšej dopravy fliaš.

 

Plne elektrické vyfukovacie strojne-technologické zariadenia na výrobu dutých nádob od 1 do 30 litrov


Použitie lineárneho vedenia s valivými ložiskami si získava stále väčšiu pozornosť na trhu, pretože:
- problémy s údržbou pri práci so stĺpikmi sú redukované,
- stroj dosahuje maximálnu presnosť pohybu,
- rýchlosť je vyššia a vďaka tomu sú časy cyklu kratšie,
- energetické straty sú redukované kvôli treniu, ktoré nevzniká ťahom, ale valivým pohybom.


Elektrické strojne-technologické zariadenia Plastiblow majú nielen jednu z najnižších spotrieb energie na trhu, sú cenené aj vďaka jednoduchému prístupu k formám a rýchlemu spôsobu zmeny produkcie. Rovnako patentovaný dizajn hláv prispieva k celkovej spokojnosti zákazníkov, keďže získavajú kontrolu a vysokú kvalitu parizónu, pričom výmena farby je tiež veľmi rýchla. Technológie spoločnosti Plastiblow obsahujú množstvo patentov, medzi ktoré, okrem iného, patrí aj kontrola hrúbky parizónu poháňaná servom (so servopohonom).

Zhrnutím všetkých vyššie uvedených skutočností možno konštatovať, že vyfukovacie stroje Plastiblow poskytujú výrobu vysokokvalitných dutých telies s krátkymi cyklami a nízkou spotrebou energie. Niekoľko prídavných zariadení napomáha vyfukovacím strojom kontrolovať kvalitu vyfúknutých produktov (fliaš), automatizovať dopĺňanie materiálu, výstup a zber hotových výrobkov. Firma 1.PLASTCOMPANY, spol. s r.o. zabezpečuje pre tieto stroje servis – nielen v rámci dodávok náhradných dielov, ale aj v prípade záručných a pozáručných opráv.

 

 

 

1.PLASTCOMPANY, spol. s r.o. »

 • autor:
 • 1.PLASTCOMPANY, spol. s r.o. / Ing. Rajnáková
 • 1.PLASTCOMPANY, spol. s r.o.

  1.PLASTCOMPANY, spol. s r.o.

  Horizontální a vertikální vstřikolisy, extrudéry a extruzní linky, vytlačovací nástroje, dopravníky materiálů a sušičky, dávkovací a směšovací zařízení.Mohlo by vás také zajímat 

Nejnovější inzeráty

Nejbližší výstavy a semináře

Plastikářský slovník