Plastika, a.s. představila nové produkty

Plastika, a.s. představila nové produkty

Společnost Plastika a.s., tradiční výrobce plastových produktů na Slovensku, prošla v roce 2013 celkovou změnou organizační struktury. Výsledkem těchto rozsáhlých změn jsou mimo jiné i mnohé nové produkty v nosném programu trubkových systémů a tvarovek, jakož i v oblasti fólií.

Spoločnosť doteraz ponúkala z polypropylénu najmä korugované rúry a tvarovky pre kanalizáciu. Táto ponuka sa teraz rozšírila aj o polypropylénové korugované rúry s o 20 % hrubšou vnútornou stenou za účelom znásobenia dĺžky ich životnosti a to zabezpečením vyššej odolnosti voči abrázii. Taktiež bola predstavená univerzálna revízna šachta DN 400 s polypropylénovou rúrou s tromi vtokmi. Reakciou na ďalšie požiadavky trhu bolo spustenie výroby kanalizačných polypropylénových rúr s plnou stenou.

Trend plnej steny sa nevyhol ani PVC rúram. Sortiment hladkých kanalizačných PVC rúr s tromi vrstvami bol doplnený o PVC plnostenné rúry. Inovácie sa dočkala aj pomerne úspešná vodomerná šachta. Šachta je teraz širšia, čím je manipulácia vo vnútri pohodlnejšia. Horná časť vnútornej konštrukcie je rozoberateľná, čo je veľkou výhodou v prípade nutnosti opravy, či výmeny. Za zmienku stojí aj vstavaná spätná klapka, ktorú mnohé konkurenčné šachty neobsahujú.
 

Polypropylénová revízna šachta, polypropylénové plnostenné rúry, inovovaná vodomerná šachta
   Obr. 1: Polypropylénová revízna šachta, polypropylénové plnostenné rúry, inovovaná vodomerná šachta


Nových produktov sa dočkala aj divízia polyetylénových fólií. Tá vyvinula 
plochú fóliu s hrúbkou 0,02 mm, čím bola pokorená pôvodná technologická hranica 0,035 mm najnižšej možnej hrúbky. Táto fólia je trojvrstvová, štandardne navinutá na papierových cievkach a dodáva sa do šírky 1600 mm. Má širokú škálu použitia, primárne sa však používa  ako ochranné prekrytie. Významnou novinkou je aj typ fólie stretch hood. Ide o baliaci systém paliet, na ktorý prechádza mnoho baliacich spoločností. Týmto typom fólie dokáže používateľ ušetriť nielen množstvo spotrebovanej fólie, ale aj energie, náklady na prevádzkovanie linky a tiež zvýšiť bezpečnosť práce. 


balenie stretch hood-om
   Obr. 2: Balenie stretch hood-om


Racionalizácia a modernizácia procesov v spoločnosti Plastika, a.s. zahŕňa aj zavedenie EAN kódov, čím sa podnik stal atraktívnym pre ďalší segment záujemcov. Záverom je potrebné si pripomenúť 50 rokov skúsenosti podniku a jeho odborné zázemie. Tieto aspekty sú silným predpokladom záruky kvality produktov a ďalšieho  rozvoja spoločnosti.

www.plastika.sk

  • autor:
  • Plastika a.s.
  • Plastika, a.s.

    Plastika, a.s.

    Zpracovatel plastů a dodavatel plastových výrobků, plastové trubky, potrubní systémy, kanalizační systémy, vodoměrné šachty, LDPE fólie, plastové kolena, plastové tvarovky.Mohlo by vás také zajímat 

Nejnovější inzeráty

Nejbližší výstavy a semináře

Plastikářský slovník