• Úvod
  • Odborné články
  • Plastikáři se opět setkali na Valném shromáždění Slovenského plastikářského klastru

Plastikáři se opět setkali na Valném shromáždění Slovenského plastikářského klastru

Plastikáři se opět setkali na Valném shromáždění Slovenského plastikářského klastru

Valná hromada Slovenského plastikářského klastru (SPK) se konalo dne 29.6.2021 v Hotelu Mikádo v Nitře. Vedl ho předseda prezidia Prof. Ing. Ivan Hudec, PhD., Který informoval o činnosti SPK za rok 2020. Následně se konal 3. seminář z cyklu "Když plastový odpad není odpad".

Slovenský plastikársky klaster združuje firmy a organizácie v oblasti plastikárskeho priemyslu a pridružených odvetví. Združené spoločnosti sú častokrát konkurentmi, ale súčasne riešia podobné problémy.

Členskú základňu SPK v roku 2020 tvorilo 38 firiem, stredných a vysokých škôl. Vďaka uvoľneniu opatrení suvisiacich sa pandémiou Covid 19 sa Valné zhromaždenie uskutočnilo prezenčne, a tak sa mohli konečne stretnúť predstavitelia firiem aj osobne. Niekoľkým členom sa však nepodarilo prísť do Nitry osobne, preto im bolo umožnené pripojiť sa online. 

Realizáciu viacerých aktivít Slovenského plastikárskeho klastra v roku 2020 prekazila pandémia. Napriek tomu sa však podarilo zorganizovať niekoľko workshopov a konferencii či už prezenčne alebo online. 

Okrem toho sa SPK podieľal na tvorbe a revízii národných štandardov zamestnaní, vďaka čomu vznikli aj nové formy a odbory vzdelávania, technik pre spracovanie plastov a špecialista pre spracovanie plastov. 

Slovenský plastikársky klaster (SPK)- Valné zhromaždenie 
  

Po zhrnutí aktívít predošlého roka predstavila výkonná riaditeľka SPK, PhDr. Katarína Ikrényiová, plán aktivít na rok 2021 aj na ďalšie obdobie. Projekty, ktorých aktivity v súčasnosti SPK realizuje majú zameranie :

Regioplast 2030 - Zvýšenie uplatniteľnosti žiakov v prihraničných regiónoch v odvetví spracovania plastov v súlade s požiadakvami automatizácie, robotizácie a pravidlami obehového hospodárstva. 
Extratex - Cieľom projektu je zvýšiť úroveň partnerstva prostredníctvom spoločných stratégii. Projekt predovšetkým spojí klastre z rôznych priemyselných odvetví. 
Percy - Projekt predstavuje klastrovú spoluprácu pri recyklácii polymérov. So Slovenským plastikárskym klastrom spolupracujú klaste z Dánska, Francúzska a Nemecka. 
EPIC - Hlavným cieľom je zvýšiť efektívnosť zamestnancov MSP zapojených do riadenia inovácii. Partnerstvo EPIC plánuje pre manažérov a zamestnancov komplexný vzdelávací systém založený na štandarde IMS (Innovation management system). 
InCluNet - Podpora sieťovania organizácii v odvetví spracovania plastov a v pridružených odvetviach. Projekt je vytvorení v súlade s cieľmi, prioritami a stratégiou SPK do roku 2025. 

Súčasťou valného zhromaždenia bol aj 3. seminár z cyklu "Keď plastový odpad nie je odpad". Tohto seminára sa mohol zúčastniť ktokoľvek, či už prezenčne alebo online. Slovenských účastníkov seminára doplnili aj účastníci a prezentujúci z Česka, Nemecka ale aj Dánska. 

Slovenský plastikársky klaster (SPK)- Valné zhromaždenie 
  

Témy jednotlivých seminárov sa niesli v duchu odpadového hospodárstva, recyklácie či spracovania plastov. Jedným z prednášajúcich bol aj Ing. Ján Krišpín zo spoločnosti EVECO Brno, ktorý hovoril o inovatívnom prístupe k nakladaniu s nemocničným odpadom, separácii a recyklácii fosforu a hliníka z plastových obalov. Ing. Marta Strapková zo združenia EPS SK, ktoré združuje výrobcov a spracovateľov expandovaného polystyrénu na Slovensku, vo svojej prednáške o expandovanom polystyréne, ako o najrozšírenejšom izolačnom materiály v súčasnosti, predstavila jeho použitie v súlade s princípmi trvalo udržateľného stavebníctva.

Valné zhromaždenie a aj seminár sa konali v príjemnom prostredí a v priateľskej atmosfére. Všetci zúčastnení si po viac ako roku odniesli nielen príjemné pocity z osobných rozhovorov ale aj nové poznatky zo seminára. 

Fotografie: Ing. Juraj Majerský, Wittmann Battenfeld SK spol. s.r.o.

  • autor:
  • red.
  • SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKY KLASTER

    SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKY KLASTER

    Zájmové sdružení nezávislých právnických osob a přidružených institucí, které jsou regionální a nadregionální propojeny s potenciálem zvyšování konkurenceschopnosti v plastikářské oblasti.

FotografieMohlo by vás také zajímat 

Nejbližší výstavy a semináře