• Úvod
  • Odborné články
  • Plastové regulátory variabilního průtoku typu RVPK od společnosti FORT - PLASTY s.r.o.

Plastové regulátory variabilního průtoku typu RVPK od společnosti FORT - PLASTY s.r.o.

Plastové regulátory variabilního průtoku typu RVPK od společnosti FORT - PLASTY s.r.o.

Při realizaci průmyslových vzduchotechnických systémů se stále častěji přihlíží k možným ekonomickým úsporám během provozu instalované vzduchotechniky. Jednou z nejefektivnějších možností, jak výrazně ušetřit je systém správně regulovat. Mezi nejčastější regulační prvky patří „obyčejné“ ruční klapky či šoupátka.

Za vyšší regulaci se dá pak pokládat řízení ventilátoru frekvenčním měničem či osazení regulační klapky servopohonem. Existuje však ještě inteligentnější regulační prvek a tím je právě regulátor průtoku.

Na rostoucí požadavky ekonomických úspor VZT systémů zareagovala společnost FORT-PLASTY s.r.o. rozšířením sortimentu o plastové regulátory variabilního průtoku o průměrech 125, 160, 200, 250, 315 a 400 mm určené do prostředí bez nebezpečí výbuchu, vyráběné z materiálů PVC, PP, PPs a PE. Mezi jejich největší výhody patří možnost variabilní změny průtoku, celoplastové provedení, výborná chemická odolnost, snadné napojení na ostatní prvky systému plastové vzduchotechniky. Dále pak jednoduchá montáž, údržba, snímání tlaku pomocí statického převodníku diferenčního tlaku nebo možnost odečtení aktuálního objemového průtoku bez nutnosti dalších k tomu určených zařízení.

Plastové regulátory průtoku od společnosti FORT-PLASTY s.r.o. jsou díky své konstrukci a použitým materiálům vhodné především do průmyslových aplikací, odsávání laboratorních digestoří či řízení tlaku v místnostech nebo technologických celcích.

Srdce variabilního regulátoru průtoku tvoří logická jednotka, která zajišťuje jeho správný chod. Do regulátoru je již standardně osazována nová řada elektroniky Belimo, která je modernější a kompaktnější, než bylo dosud zvykem. Logická jednotka nyní obsahuje zároveň i čidlo diferenčního statického tlaku. Z toho důvodu mohl být design a provedení regulátorů průtoku zjednodušeno.

Vnitřní části regulátorů a elektroniky jsou upraveny tak, aby byly chráněny proti působení vlhkosti nebo chemických výparů. Při instalaci je však nutné zamezit přímému působení chemikálií na elektroniku z vnějšího prostředí (stupeň krytí max. IP54).

V době, kdy mobilní aplikace a počítačové softwary jsou již nedílnou součástí každodenního života je i variabilní regulátor typu RVPK možné ovládat chytrým mobilním telefonem nebo jej vzdáleně řídit počítačem. Odečtení nastavených parametrů nebo jejich uživatelská změna je jednoduchou operací trvající jen několik vteřin. V praxi pracovníci ocení možnost bezdrátové komunikace s regulátorem přes Bluetooth rozhraní i na vzdálenost několika metrů. Odpadne tak nutnost stavět lešení nebo použít zvedací techniku pro přístup k regulátorům umístěným pod stropem haly nebo komplikovaně nad technologickými zařízeními. Úspory času při změnách parametrů jsou v těchto případech obrovské. Další možností je prosté přiložení mobilního telefonu a komunikace přes rozhraní NFC bez nutnosti další kabeláže a napájení.

Jelikož při reálných aplikacích je nutné regulovat několik zařízení najednou je regulátor variabilní průtoku typu RVPK připraven na komunikaci přes sběrnicové rozhraní (MP BUS, BACnet či Modbus), které značně ušetří množství kabelových rozvodů nutných k zapojení a řízení.

Díky snadné komunikaci s logickou jednotkou má provozovatel nebo pracovník MaR možnost nastavit si rozsah uživatelské regulace sám. Konstrukční rozsah regulátorů a jejich kalibrace je prováděna automaticky již ve výrobě. Na obr. 1 je graficky znázorněn rozsah regulací a jednotlivých mezních stavů.

Grafické schéma provozních stavů regulátorů průtoku. 
Obr. 1 – Grafické schéma provozních stavů regulátorů průtoku.  

 

Zavřeno    – list klapky je v krajní poloze (zcela uzavřen) a průtok regulátorem je nulový.
Otevřeno – list klapky je v krajním poloze (zcela otevřen, bez regulace). Průtok regulátorem závisí na dodávaném objemu vzdušiny.
Polohy zavřeno a otevřeno nejsou považovány za regulaci. Jedná se pouze o možné polohy listu klapky.
Regulace samotná pak probíhám mezi uživatelsky volenými hodnotami Vmin a Vmax.
Vkrit konstrukčně dané minimum objemového průtoku, které ještě umožňuje regulaci. Pod touto hodnotou je již regulace nestabilní a může docházet k nežádoucímu uzavření klapky. Současně se může jednat také o dolní mez uživatelského rozsahu.
Vnom – výrobcem nastavená hodnota objemového průtoku při rychlosti vzduchu 13 m/s. Může se jednat také o horní mez uživatelského rozsahu.
Vmax uživatelsky nastavená hodnota maximálního objemového průtoku vzduchu. Může nabývat hodnot 20 - 100 % Vnom.
Vminmusí být vždy menší nebo rovna hodnotě Vmax.

Při výrobě je každý vyrobený regulátor kalibrován a výrobcem nastavován na deklarované hodnoty. Pokud si to zákazník přeje, lze nastavit také hodnoty minimálního (Vmin) a maximálního (Vmax) průtoku. Při instalaci v provoze pak už nemusí být nic nastavováno a regulátor stačí jen osadit po potrubí a připojit po stránce elektro.

Výroba variabilních regulátorů průtoku je vždy zakončena tzv. kalibrací 
Obr. 2 - výroba variabilních regulátorů průtoku je vždy zakončena tzv. kalibrací – tedy nastavením V krit 

 

Při výběru vhodné velikosti regulátoru průtoku lze vycházet z níže uvedeného přehledu. Doporučuje se volit velikost regulátoru v závislosti na požadované hodnotě průtoku s dostatečnou výkonovou rezervou (ne v krajních polohách výkonového rozsahu).

Přehled rozsahů výkonových polí regulátorů průtoků 
 Obr. 3 - Přehled rozsahů výkonových polí regulátorů průtoků 

 

Obr. 4 - Přehled rozměrů a základních parametrů regulátorů průtoku 
Obr. 4 - Přehled rozměrů a základních parametrů regulátorů průtoku 

 

Obr. 5 - Rozměrové schéma RVPK. 
 Obr. 5 - Rozměrové schéma RVPK 

 

Jelikož celá problematika správné regulace pomocí regulátoru variabilního průtoku značně přesahuje rozsah tohoto článku, je možné zájemcům z řad projektantů, pracovníků MaR nebo projektantů zaslat katalogový list, kde je celá problematika vysvětlena obsáhleji, případně po předchozí dohodě produkt u nás ve firmě FORT-PLASTY s.r.o. představit spolu s názornou ukázkou funkcí na předváděcí trati speciálně postavené pro tyto účely.

Aktuálně na trh uvádíme „pouze“ regulátory variabilních průtoků, nicméně do budoucna je v plánu sortiment rozšířit i o regulátory konstantních průtoků, které jsou konstrukčně odlišné (mechanické nastavení požadovaných průtoků bez nutnosti elektronického řízení) a přináší jiné možnosti regulace.


----------------------------------------
[1] Z výroby nastavené, kdy uváděna hodnota Vmin = Vkrit.
[2] Z výroby nastavené, kdy uváděna hodnota Vmax = Vnom.

  • autor:
  • Ing. Lukáš Tesař, FORT - PLASTY s.r.o.
  • FORT - PLASTY s.r.o.

    FORT - PLASTY s.r.o.

    Vzduchotechnické potrubí, nádrže, záchytné vany a atypické plastové výrobky, průmyslové plastové ventilátory, tepelné, vakuové a rotační tvarování.Mohlo by vás také zajímat 

Nejbližší výstavy a semináře