• Úvod
  • Aktuality
  • Plasty Gabriel, s.r.o. pomocí Cadmould® UNWARP pomáhá konstruktérům a designérům

Plasty Gabriel, s.r.o. pomocí Cadmould® UNWARP pomáhá konstruktérům a designérům

  • 15.03.2019

Cadmould®UNWARP je vizualizační a konstrukční nástroj, který může podstatně ulehčit rozhodování konstruktérům a designérům o funkčnosti nových výrobkových sestav při jejich vytváření.

Cadmould®UNWARP je vizualizační a konstrukční nástroj, který může podstatně ulehčit rozhodování konstruktérům a designérům o funkčnosti nových výrobkových sestav při jejich vytváření. UNWARP připraví exportní soubory pro přenos simulačních výsledků do CAD systémů. Uživatel CAD tak snadno posoudí funkčnost nového výrobku nebo může konstrukci příslušně upravit s cílem např. minimalizace deformací. Velmi zajímavé je využití přenosu simulačních výsledků UNWARP jako podkladu pro výrobu dílu v 3D tiskárně. U takto získaného výrobku můžeme navíc posoudit vliv deformací a propadů na vzhled výrobku příp. cele výrobní sestavy. Výsledkem přenosu UNWARP mohou být tyto konstrukční varianty:

a)Původní geometrie zmenšená nebo zvětšená o smrštění.

b)Původní geometrie upravená ve směru nebo v protisměru vypočítaných deformací.

c)Původní geometrie se zobrazením propadů v jejich vypočítaném směru nebo v opačném směru.

d)Varianty bodů a – c, např. původní geometrie zvětšená o smrštění , upravená v protisměru vypočítavých deformací se zobrazením propadů ve vypočítaném směru.

e)Všechny výpočty a vhodné přenosové varianty lze provádět rovněž u geometrie zvětšené o smrštění.

Příklad varianty d zaznamenávají tyto obrázky:

Plasty Gabriel s.r.o. 
původní geometrie 

 

Plasty Gabriel 
původní + deformovaná geometrie, varianta d 

 

Plasty Gabriel 
pouze deformovaná geometrie, varianta d 

Plasty Gabriel s.r.o.

  • autor:
  • Plasty Gabriel s.r.o.
  • Plasty Gabriel s.r.o.

    Plasty Gabriel s.r.o.

     Vstřikování plastů, poradenství, analýzy. Software pro analýzu a optimalizaci vstřikování plastů.