• Úvod
 • Odborné články
 • Plasty Gabriel s.r.o. - Příklady propojení softwarů Cadmould a VARIMOS s ostatními softwary

Plasty Gabriel s.r.o. - Příklady propojení softwarů Cadmould a VARIMOS s ostatními softwary

Plasty Gabriel s.r.o. - Příklady propojení softwarů Cadmould a VARIMOS s ostatními softwary

Propojením simulačních softwarů Cadmould a VARIMOS s měřicím programem VGmetrology se dosáhne podrobnější, snazší a rychlejší kontroly kvality plastového dílu. Definice kontrolovaných kritérií (tolerance rozměrů) se provádí pouze jednou, buď přímo v CAD nebo v měřícím programu.

Takto zadané rozměry důležité pro kvalitativní kontrolu mohou být následně automaticky přeneseny do simulačních softwarů Cadmould a/nebo VARIMOS, ve kterých budou vypočítaný deformační odchylky, mimo jiné vztažené i k zadaným rozměrům.

 Plasty Gabriel s.r.o. - analýza vstrekovania plastov, Cadmould, VARIMOS  

Ukázka nové možnosti vyhodnocení vypočítaných deformací

 

Zásadní předností je porovnávání rozměrů a jejich toleranci s vypočítanými deformacemi plastového dílu ve stejných místech, se stejným ustavením dílu, v jednom měřicím programu a ve stejné barevné škále. Nemůže tak dojít například k různému posouzení deformačních odchylek způsobených rozdílnou fixací dílu v simulačním programu oproti fixaci v měřícím programu. Tímto postupem se návazně mimo jiné minimalizuje počet diskuzí nad rozdílnostmi v zobrazování výsledků.  

Firma Arburg vytvořila další milník v oblasti ovládání vstřikovacích strojů: integrovala simulaci plnění Cadmould do řízení Gestica vstřikovacích strojů Allrounder. V rámci technologických dnů v březnu 2019 byla představena další etapa vývoje: prezentace simulace plnění přímo na vyrábějícím stroji Allrounder. Od té doby dochází k postupnému prohlubování sdílených informací mezi simulačním zobrazováním a řízením strojů.

V tomto náročném a komplexním projektu spolupracuje Arburg se simulačním expertem firmou Simcon, která má dlouholeté zkušenosti v oblasti vstřikování plastů.

„Již při vývoji řídicího systému Gestica bylo naším cílem zajistit kvalitnější podporu pro obsluhu stroje“, vysvětluje Dr. Eberhard Duffner, vedoucí vývoje v Arburgu. "Náš asistenční balíček '4.set-up' již podporuje systém nastavování parametrů při jejich zadávání. Integrovaná simulace vstřikování však jde mnohem dál. Díky tomu bude stroj „chytřejší“, protože zná díl, který bude vyrábět.“

Plasty Gabriel s.r.o. - analýza vstrekovania plastov, Cadmould, VARIMOS  
  

Vývojovým oddělením obou firem se podařilo přímo na stroji synchronizovat pohyb šneku s výpočtovým simulačním modelem. Na ovládacím panelu systému Gestica je zobrazen průběh plnění vyráběného dílu a závislost mezi stupněm naplnění a pohybem šneku.

Z těchto informací profitují technologové a seřizovači, neboť ušetří cenný čas. Už nemusí interpretovat grafy křivek vstřikování, ale mohou pozorovat průtok tvarovou dutinou ve 3D zobrazení.

Modul Cadmould Structural FEM umožňuje přímo v tomto softwaru zpracovávat strukturální analýzy konstrukcí. Postup práce je jednoduchý. Nejprve je potřebné zpracovat simulační analýzu, která vyhodnotí, v případě přítomnosti vláknitého plniva, jeho rozložení a nasměrování jak po délce konstrukce tak v průřezu stěn. Po zadání okrajových podmínek (např. způsob upnutí dílu, možné posuvné a rotační omezení, vnější a vnitřní zatížení) se může přistoupit ke strukturálním výpočtům. Výsledkem nejsou jen deformační změny konstrukce, ale také stanovení vnitřního napětí, které návazně může pomoci při návrhu pevnostních úprav dílu.

Softwary Cadmould i VARIMOS umožňují přenos CAD konstrukcí ze všech významných CAD softwarů, od souborů Abaqus po formáty SolidWorks, včetně univerzálního formátu .u3d.

Přenos kompenzovaných geometrií ze softwarů Cadmould a VARIMOS do CAD umožňuje konstruktérům porovnávat CAD konstrukce v jednom softwaru s těmi samými, avšak deformovanými konstrukcemi ze simulačních výpočtů. Před přenosem lze nastavit tyto možnosti:

 • konstrukce zvětšená o vypočítané smrštění /zmenšená o vypočítané smrštění,
 • konstrukce deformovaná ve směru vypočítaných deformačních změn / deformovaná v protisměru deformačních změn,
 • konstrukce se zobrazenými propady ve směru propadů / v protisměru propadů,
 • výše uvedené kompenzace lze libovolně propojovat.
Plasty Gabriel s.r.o. - analýza vstrekovania plastov, Cadmould, VARIMOS  
  

Tepelná analýza T-Box dokáže stanovit tepelný vývoj kompletní vstřikovací formy. Pro uživatele softwaru Cadmould je však výhodnější analyzovat pouze ty části formy, které mají ze simulačního hlediska vliv na konečnou kvalitu vstřikovaného dílu: díly a vložky tvořící tvarovou dutinu, tvarové vložky, části formy s vtokovým a temperačním systémem. Tato komplexní tepelná analýza se osvědčuje především při verifikaci již navržené vstřikovací formy.

V případě, že konstrukce formy je ve stádiu tvorby, potom lze s výhodou použít zjednodušenou výpočtovou variantu, při které je tvarová dutina, vtokový systém a vytvářený temperanční systém „obalen“ vysíťovaným prostorem, ve kterém je návazně simulován vývoj tepelných toků. Uvedený postup slouží ke zpřesnění výpočtu časového rozložení teplot na povrchu tvarové dutiny a tím pádem i ke zpřesnění deformačních výsledků.

Plasty Gabriel s.r.o. - analýza vstrekovania plastov, Cadmould, VARIMOS  
  

Čtenáři tohoto příspěvku, kteří by měli zájem o podrobnější informace k výše zmíněným možnostem propojování simulačních programů, nebo se zajímají o unikátní optimalizační systém VARIMOS, využívající umělou inteligenci, nechť prosím zašlou žádost na mailovou adresu gabriel@cadmould.cz

 • autor:
 • Ing. Jiří Gabriel
 • Plasty Gabriel s.r.o.

  Plasty Gabriel s.r.o.

  Vstřikování plastů, analýza vstřikování plastů, software Cadmould pro analýzu a optimalizaci vstřikování plastů, simulace vstřikování plastů.Mohlo by vás také zajímat 

Nejbližší výstavy a semináře