Plasty zachraňují budoucnost díky spirálové ekonomice

Plasty zachraňují budoucnost díky spirálové ekonomice

Jedním z hlavních a důležitých problémů pro průmysl i jednotlivce je zjistit, jak můžeme zvýšit udržitelnost a recyklovat materiál, který již dnes existuje. Jedním z řešení je vytvořit nový život pro dříve použitý materiál. Scanfill tomu říká spirálová ekonomika.

Spirálová ekonomika je ideou společnosti Scanfill na vytvoření udržitelného cyklu plastů, kdy se plastový produkt recykluje, aby se poté stal materiálem použitým v jiném produktu v jiném segmentu, a to co nejdéle, dokud se nepřemění na čistou energii. To znamená, že obal na potraviny se může stát součástí automobilu a poté skončit jako květináč. Spirálová ekonomika se tím liší od oběhové ekonomiky, kde se snažíte používat recyklované obaly k výrobě nových.

Neexistuje žádný důvod, proč musí být láhev šamponu recyklována pouze do jiné láhve šamponu. Je nutné problém vnímat ze širšího úhlu pohledu. Jde o to používat správné materiály na správných místech,“ říká Oscar Hugoson, výkonný viceprezident společnosti Scanfill.

Prodloužená životnost plastů

Scanfill AB, rodinná společnost se sídlem v Ystadu, je součástí skupiny Polykemi Group. Celkovým obchodním konceptem společnosti je nabídka udržitelných obalových materiálů. Již několik let pracují na vytváření cenných surovin z odpadu. Díky spolupráci mezi různými průmyslovými odvětvími a opětovnému použití našich zdrojů vidí příležitosti pro udržitelnou budoucnost. 

Pro nás je důležité, aby byl plast používán optimálně a co nejdéle. Musíme se také odvážit otevřít svou mysl novým konceptům a místo omezení vidět možnosti,“ vysvětluje Oscar Hugoson.

Ve spirálové ekonomice lze materiál reprodukovat tam, kde jsou jeho vlastnosti nejvhodnější, a zvýšit tak životnost o několik let. Životnost plastu je zejména omezena v závislosti na tom, jaký druh plastu se recykluje. Plastové obaly lze obecně recyklovat až sedmkrát, než ztratí mechanické vlastnosti potřebné pro jejich použití ve výrobku; pak je lepší je přeměnit na energii.

Poptávka a hodnota vylepšeného recyklovaného plastu

Další výhodou rozdělení recyklovaného plastu na různé druhy segmentů nebo průmyslových odvětví podle konceptu spirálové ekonomiky je, že se zvyšuje poptávka po recyklovaném materiálu. Poptávka se zvyšuje ve srovnání s materiály, které musí zůstat ve stejném sektoru, aby se udržel proces recyklace uzavřené smyčky v návaznosti na častá omezení stanovená legislativou.

Při správném zacházení a vhodných podmínkách může společnost pomocí míchání použít recyklovaný materiál a vylepšit jej podle požadovaných specifikací. Tímto způsobem se zvýší hodnota recyklovaného plastu. Recyklovaný plast navíc snižuje emise oxidu uhličitého nejméně o 70–90 % ve srovnání s novými plasty na bázi oleje.

Nepovažujte prosím odpad za pouhý odpad. Má novou oblast použití a jsou zde nové vzrušující obchodní příležitosti. Recyklace není nikdy koncem řetězce, je to začátek něčeho nového,“ říká Oscar Hugoson. 

Možnosti s otevřenějším smýšlením

Společnost Scanfill natočila video o spirálové ekonomice, které ukazuje možnosti aplikace otevřené mysli na tento problém, na rozdíl od uzavřené smyčky, kde lze obaly recyklovat pouze do nových obalů.

Podívejte se na video na našem webu→ 

  • autor:
  • Polykemi AB
  • Polykemi AB

    Polykemi AB

    Termoplastické kompaundy, kompaundy plastů, termoplastické elastomery, granulát plastů, plastové kompaundy pro automotive.Mohlo by vás také zajímat 

Nejnovější inzeráty

Nejbližší výstavy a semináře

Plastikářský slovník