Po skončení 19. ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu v Nitře

Po skončení 19. ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu v Nitře

V tomto roce bylo zúčastněných 429 vystavovatelů a spoluvystavovatelům, kteří zastupovali dalších 220 firem z mnoha zemí zejména ze Slovenska, České republiky, Rakouska, Německa, Švýcarska, Itálie, Francie ale i ze zámořských států.

Uvedené firmy  vystavovali na celkovej brutto ploche viac než 28 800 m2, z toho krytá plocha 15 000 m2 a vonkajšia plocha cca 13 800 m2. Očakávala  sa návšteva cca 15 000 osôb zo  Slovenska a z okolitých krajín, najmä z ČR a Maďarska. Akreditovalo 87 novinárov.

 

Najväčšími vystavovatelmi na krytých plochách boli: ARBURG, s. r. o., o. z., Martin; AMZ Slovakia, s. r. o., Považská Bystrica; BOST SK, a. s., Trenčín; CANMET, s. r. o., Bratislava; DMG Czech, s. r.o., Trenčín; ELEKTRO PLUS, s. r. o. Sereď; ENGEL Austria GmbH; FRONIUS Slovensko, s. r. o., Trnava; Industria Slovakia, s. r. o., Nová Dubnica; MAPRO Slovakia, s. r. o. Orovnica; MIKRON Slovakia, s. r. o., Nové Zámky; NORD POHONY, s. r. o., Bratislava; REXROTH BOSCH GROUP (D); TRUMPF SLOVAKIA, s. r. o., Košice.

Najväčšími vystavovatelmi na vonkajších plochách boli: HYDREX, s. r. o. Hriňová; KUHN Slovakia, s.r.o. Pezinok; KLC, s. r. o. Lučenec; LIEBHER GmbH (D); NORWIT Slovakia, s.r.o. Poprad;  PHOENIX ZEPPELIN, s. r. o. Banská Bystrica.

 

19. Medzinárodný strojársky veľtrh v Nitre sa konal v zložitom ekonomicko-hospodárskom období, keď finančné problémy krajín eurozóny vyvolávajú dopady na celú Európsku úniu. Slovensko je proexportne orientovaná krajina, preto zásadné zhoršenie ekonomík našich hlavných obchodných partnerov nemôže ostať bez negatívnych následkov aj u nás.

Odvetvie strojárstva je jedným z pilierov priemyselnej výroby a spolu s odvetvím elektrotechniky patrí k ťahúňom aj celej slovenskej ekonomiky. Svojou subkategóriou – výroba dopravných prostriedkov výrazne ovplyvňuje aj exportnú výkonnosť. Posledné štatistické údaje nás nabádajú k miernemu optimizmu. V strojárskom priemysle v roku 2011 vzrástla v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka produkcia tržieb o 3 706 mil. EUR, čo je nárast o 2 % a zamestnanosť vzrástla o 11 %. Najdynamickejší rast zamestnanosti bol zaznamenaný vo výrobe motorových vozidiel návesov a prívesov. Medziročný nárast 2011/2010 pridanej hodnoty bol 18 %.

Odborníci mali na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu možnosť konfrontovať svoje skúsenosti, precízovať svoje názory a výrobcovia porovnávať výsledky vlastného vývoja, ktoré premietli do vystavovaných exponátov. Práve vzájomná konfrontácia pomáha výrobcom pri poznávaní vlastnej konkurencieschopnosti výrobkov. Komplexne získaný prehľad aj s novými obchodnými kontaktmi takto pomáha výrobcom pri umiestňovaní vlastnej produkcie na trhoch.

Zvýšená konkurencia a prílev zahraničného kapitálu by mali urýchľovať nevyhnutný proces modernizácie a obmeny kapitálového vybavenia podnikov a schopnosť aplikovať nové technológie (prípadne aj schopnosť inovovať). Spolu s jasnými vlastníckymi vzťahmi v podnikoch by sa mala dosahovať konkrétna zodpovednosť manažmentu. Pre zvyšovanie produktivity kapitálu, ale aj produktivity práce bude nevyhnutné, aby vo väčších podnikoch došlo k výraznejšiemu zjednodušeniu organizácie.

Proces rýchlejšieho rozvoja strojárenstva na Slovensku je sčasti obmedzovaný dôsledkami ekonomickej a hospodárskej krízy, ktorá zasiahla celosvetovú produkciu. Napriek tejto skutočnosti sa však rozvoj tohto odvetvia nedá zastaviť a pokračuje ďalej.

Rekonvalescent menom Európa

Eurozónu čaká ťažký rok, ktorý prinesie okrem nevyhnutného refinancovania veľkého objemu dlhov verejného a súkromného sektora aj prísne úverové podmienky, ďalšie fiškálne úsporné opatrenia a straty pracovných miest.

 

Podmienky stability. Po prerokovaní platobnej neschopnosti Grécka a schválení druhého záchranného balíka a za predpokladu, že politickí predstavitelia naďalej udržia dynamiku vybudovaním dôveryhodnej ochrannej bariéry okolo Španielska a Talianska, EEF predpovedá na tento rok mierny pokles HDP v eurozóne o 0,5%, pričom deväť zo sedemnástich ekonomík členských krajín eurozóny by malo zaznamenať nižší rast. Podľa prognózy EEF sa však očakáva, že HDP eurozóny v roku 2013 stúpne o približne 1 % a následne začne v rokoch 2015 a 2016 rásť dvojpercentným tempom ročne.

 

Podniky sa poučili. Napriek kríze je vo väčšine veľkých podnikov v eurozóne naďalej relatívne dobrá finančná situácia. Za posledné dva roky dosiahli úspory vďaka efektívnosti, zlepšili ziskové marže a vliali peňažné prostriedky do svojich bilancií. „Ak budú mať určitú dôveru v návrat stability, možno sa dočkáme nových investícií a vytvárania pracovných miest,“ hovorí Mark Otty, vedúci partner spoločnosti Ernst & Young pre región EMEIA (Európa, Stredný východ, India a Afrika).

 

Perspektívy Slovenska. Objem exportu tovarov a služieb zo Slovenska by sa podľa očakávaní mal v roku 2012 znížiť o 1,7 %, pretože krízu vládneho dlhu výrazne ovplyvňuje dopyt po vysokonákladových položkách, ako sú vozidlá a elektronické prístroje (hlavné exportné položky Slovenska). Výrazný pokles tak pocíti odvetvie výrobného priemyslu, pričom najkritickejšia situácia bude v automobilovom priemysle. Utlmený export nepriaznivo ovplyvní aj objem investícií a lokálne firmy pravdepodobne odložia svoje investície do strojov a zariadení, kým výhliadky v rámci príslušného regiónu nebudú priaznivejšie.

 

 

Srdečne Vás pozývame na MSV 2013, ktorý sa bude konať v dňoch 21.-24.5.2013

 • autor:
 • red.

  Fotografie  Mohlo by vás také zajímat   

  Nejnovější inzeráty

  Nejbližší výstavy a semináře

  Plastikářský slovník