ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.

Záluží 1, 436 70 Litvínov    Zobrazit na mapě

telefon:+420 476 161 111

IČO: 27597075
DIČ: CZ27597075
IČ DPH: CZ699000139

ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o.    Zobrazit na mapě
Kalinčiakova 14083/33A
Bratislava - mestská časť Nové mesto 821 04
telefon: +421 2 4820 9300
e-mail:
web: www.orlenunipetrol.sk

Popis firmy

Skupina ORLEN Unipetrol je největší rafinérskou a petrochemickou společností v Česku. Zaměřuje se na zpracování ropy a na výrobu, distribuci a prodej pohonných hmot a petrochemických produktů – zejména plastů a hnojiv. Ve všech těchto oblastech patří k významným hráčům na českém i středoevropském trhu. Do skupiny ORLEN Unipetrol spadají rafinérie a výrobní závody v Litvínově a Kralupech nad Vltavou, společnost Paramo v Pardubicích, neratovická společnost Spolana a dvě výzkumná centra v Litvínově a Brně. Součástí ORLEN Unipetrolu je i síť čerpacích stanic Benzina ORLEN v Česku a na Slovensku. V Česku Benzina ORLEN provozuje 424 stanic a je největším řetězcem. Na Slovensku je Benzina ORLEN od svého vstupu v roce 2019 jedním z nejrychleji rostoucích řetězců a v současnosti má ve své síti již 22 stanic. V roce 2005 se ORLEN Unipetrol stal součástí skupiny ORLEN, která je největším zpracovatelem ropy ve střední Evropě. ORLEN Unipetrol zaměstnává téměř 5 000 lidí a je aktivní v oblasti společenské odpovědnosti. Svou pozornost věnuje iniciativám zaměřeným na kultivaci a podporu udržitelného rozvoje, vzdělávání, místních komunit a životního prostředí.

Společnost na trh dodává především motorová paliva, topné oleje, asfalty, zkapalněné ropné produkty, olejové hydrogenáty, ostatní rafinérské produkty, olefiny a aromáty, agrochemikálie, saze a sorbenty, polyolefiny (vysokohustotní polyetylen, polypropylen).

Díky nové PE3 jednotce, uvedené do oficiálního provozu v roce 2020, ORLEN Unipetrol vyrábí bílý polyetylen (tzv. Natural line) i černý polyetylen (tzv. Black line, neboli černé trubkové typy). Celková výrobní kapacita litvínovského petrochemického závodu tak stoupla z 320 na 470 tisíc tun polyetylenu ročně.

Certifikáty

ISO 14001, ISO 50001, ISO 9001, OHSAS 18001

Sortiment/Služby

JEDNOTKA RAFINÉRIE

Zajišťuje nákup ropy pro rafinérské výroby ve skupině a velkoobchod s motorovými palivy a dalšími rafinérskými výrobky.

Hlavní aktivity:

- zajištění surovin pro petrochemické výroby
- velkoobchod s motorovými palivy a dalšími rafinérskými výrobky
- nákup ropy pro rafinérské výroby
- optimalizace spojení rafinérských a petrochemických výrob

RAFINÉRSKÉ PRODUKTY

Nafta, Benzín, TOEL/ETO, Letecký petrolej JET A-1

Asfaltové výrobky

Oleje a maziva - Produkty spoločnosti Paramo - Motorové oleje, Motocyklové oleje, Oleje pro zahradní techniku, Převodové oleje, Průmyslová maziva, Speciální průmyslová maziva, Plastická maziva

Ostatní rafinérské produkty

- Zkapalněné ropné plyny (LPG)
- Petrochemické suroviny
- Topné oleje
- Pyrolýzní oleje

JEDNOTKA MONOMERY A CHEMIKÁLIE

Tato obchodní jednotka podniká v oblasti petrochemických produktů a čpavku. Plánuje a řídí výrobu navazující na zpracování ropy a dodává polotovary pro následný segment polyolefinů. Je klíčovým dodavatelem etylenu, propylenu, benzenu, čpavku a dalších chemických a petrochemických surovin pro ostatní chemické firmy v České republice a ve střední Evropě.

Hlavní aktivity:

- zajištění surovin pro výrobu polyolefinů
- prodej petrochemických produktů a čpavku
- rozvoj a strategie petrochemických a chemických výrob

MONOMERY, AROMÁTY A OSTATNÍ PETROCHEMICKÉ PRODUKTY 

- Etylen pro polymeraci
- Propylen pro polymeraci
- Propylen FCC
- C4 frakce
- C10 frakce nehydrogenovaná
- Benzen
- Naftalenový koncentrát

AGROCHEMIKÁLIE 

- Čpavek
- Čpavková voda

JEDNOTKA POLYOLEFINY

Tato jednotka podniká v oblasti plastických hmot – polyolefinů. Plánuje výrobu polypropylenu a vysokohustotního polyetylenu a zajišťuje jejich prodej. Ve spolupráci s výzkumnou a vývojovou základnou v Polymer Institutu Brno se jednotka podílí na modifikaci stávajících a vývoji nových polyolefinických produktů.

Jednotka polyolefiny je nejvýznamnějším dodavatelem polyolefinů na českém trhu. V rámci celé Evropy představují výrobní kapacity vysokohustotního polyetylenu pět procent a u polypropylenu pak dvě procenta polypropylenu z evropské výroby. Díky tomu hraje tato obchodní jednotka významnou roli v oblasti střední Evropy.

Hlavní aktivity:

- prodej vysokohustotního polyetylenu a propylenu
- koordinace výzkumu a vývoje v oblasti polyolefinů v Polymer Institutu Brno
- technický servis a konzultace zákazníkům

PETROCHEMICKÉ PRODUKTY 

Polyolefiny

- Polyetylen LITEN
- Polypropylen MOSTEN

Saze Chezacarb

- Chezacarb® AC
- Makroplus® CC

Neralit 

- Neralit 581
- Neralit 601
- Neralit 652
- Neralit 682

Koncentráty aditiv pro plasty a kompaundy

- M-COLOR®
- MAKROSTAB®
- MAKROFLAM®
- MAKROPLUS®
- MAKROCORR®
- THERMOBREAK®
- MAKROPORE®
- MAKROCLEAN®
Energetické produkty 

Let's talk about it 

„Let’s talk about it“ je prostor pro diskuze o nastávajících změnách směřujících k cirkulární ekonomice a jejich předpokládaném vlivu na výrobce i spotřebitele. Čím dál více si všímáme, že stávající modely nejsou dlouhodobě udržitelné, proto musíme společně pracovat na inovacích a vytváření nových struktur. Tak velká změna vyžaduje rozumnou diskuzi, pátrání po kreativních řešeních a spolupráci na všech úrovních. „Let’s talk about it“ k tomu poskytuje prostor.

Programem provádí Dr. Michael Londesborough, vědec britského původu a od roku 2002 výzkumný pracovník v Ústavu anorganické chemie Akademie věd ČR v Řeži. Je také předsedou vědecké rady tohoto ústavu a členem Rady pro popularizaci vědy. Je autorem a spoluautorem několika vědeckých prací, přednášel na mnoha mezinárodních konferencích a je držitelem národního patentu. Kromě četných ocenění získal rovněž čestnou medaili Vojtěcha Náprstka, udělovanou Akademií věd ČR, za svůj přínos popularizaci vědy a vzdělávání. Od roku 2017 působí jako brand ambassador společnosti ORLEN Unipetrol.

Ponořte se s námi do hloubky problematiky efektivní recyklace materiálů a měnícího se přístupu vlád, výrobců i spotřebitelů. Vývoj slibných technologií, doporučení předních vědců pro Evropskou unii a plánované ekonomické změny – to všechno vás čeká.

Kromě nahraných rozhovorů s našimi hosty vám LTAI přináší doprovodné články, doporučené čtení a diskuzi s ostatními příznivci programu. Sledujte, čtěte, poslouchejte a diskutujte s námi. Let’s talk about it!

Fotografie

Kategorie, ve kterých je firma umístěna (10)

Publikované články (19)

Zveřejněné aktuality (14)

Prezentujte i Vy Vaši firmu!

Přidejte Vaši firmu do Katalogu firem pro plasty a gumu v ČR a SR. Vaši firmu uvidí více než 35 000 reálných uživatelů za měsíc.

+ Přidat firmu
 

Nejnovější inzeráty

Nejbližší výstavy a semináře

Plastikářský slovník