SPŠP-COP

Nad Ovčírnou 2528, 760 01 Zlín    Zobrazit na mapě

telefon:577 573 100

IČO: 144 50 500
DIČ: CZ 144 50 500

  • Ing. Bc. Jiří Charvát, ŘEDITEL ŠKOLY
  • Mgr. Miroslav Gajdošík, ZÁSTUPCE ŘEDITELE
  • Ing. Vladimír Urbánek, ZÁSTUPCE ŘEDITELE PRO PRAKTICKÉ VYUČOVÁNÍ

Popis firmy

Jsme průmyslovou školou s více jak 70-ti letou tradicí při výchově a vzdělávání žáků, založenou firmou Baťa.  Škola zajišťuje komplexní teoretickou a praktickou výuku v oborech strojírenských, elektrotechnických, ekonomických, polygrafických a zpracovatelském, s možností ubytování žáků v domově mládeže.

SPŠ polytechnická-COP Zlín dále zajišťuje proškolení a specializované kurzy pro soukromou i podnikatelskou oblast v regionu, také pro absolventy vlastní i z ostatních odborných škol:
- programování CNC strojů (CAD-CAM),
- výuční list ve strojírenských profesích.

Dále zajišťuje rekvalifikace a specializované kurzy pro úřad práce a občanskou veřejnost v cyklu celoživotního vzdělávání :
- školení Word, Excel, Internet,
- školení Photoshop, Corel,
- obsluha a práce na PC,
- psaní na PC, aj.

 

Sortiment/Služby

PŘEHLED STUDIJNÍCH OBORŮ

Polygrafické

4leté maturitní vysvědčení

Polygrafické

3leté výuční list

Strojírenské

4leté maturitní vysvědčení

Strojírenské

3leté výuční list

Zpracovatelské

4leté maturitní vysvědčení

Elektrotechnické

4leté maturitní vysvědčení

Elektrotechnické

3leté výuční list

Ekonomické

4leté maturitní vysvědčení

 

 

4 LETÉ S MATURITOU

Zpracování plastů, pryže a usní
První ročník je pro všechna zaměření společný, od druhého ročníku se výuka dělí podle zaměření:

Zaměření - zpracování plastů
V tomto zaměření je hlavní důraz kladen na problematiku plastikářské a gumárenské výroby s důrazem na technickou přípravu výroby v oblasti technologie, materiálů, konstrukce výrobků a konstrukce forem. Ve výuce se maximálně využívá CAD/CAM systémů provázaných s praktickou činností v dílnách i ve spolupracujících firmách. Absolvent může pracovat jako technolog, vedoucí výroby, referent jakosti, konstruktér forem a výrobků, plánovač.

Zaměření - design spotřebních výrobků
Studium je zaměřeno na výchovu žáků s výtvarnými předpoklady. Důraz je kladen na předměty – navrhování, výtvarná příprava, modelování, konstrukce a technologie. Teoretické poznatky si žáci rozšiřují v praktických cvičeních, kde zdokonalují svoje tvůrčí a řemeslné dovednosti. Možnost uplatnění jako návrhář a modelář, v reklamních studiích nebo jiných výtvarně technických funkcí. Absolventi mohou také pokračovat ve studiu na vysokých školách s výtvarným zaměřením.
Ekonomika a podnikání

Ekonomika a podnikání ve strojírenství
Absolvent oboru se uplatní především jako ekonom, účetní, referent marketingu, asistent, obchodní zástupce, referent ve státní správě a v dalších ekonomicko-administrativních funkcích a pozicích, a to zejména ve výrobní a obchodní činnosti strojírenských firem. Je schopen používat dva cizí jazyky. Studium vytváří předpoklady pro to, aby absolvent byl připraven rozvíjet vlastní podnikatelské aktivity.
Mechanik elektronik
Čtyřletý maturitní obor mechanik elektronik je zaměřen na slaboproud. Teoretická a praktická příprava má vychovat odborníky v oboru montáže, údržby, seřizování, nastavování zkoušení a testování výpočetní techniky a elektronických systémů z oblasti automatizace, měřící a regulační techniky, výpočetních systémů, zabezpečovacích zařízení, spotřební elektroniky apod.

U níže uvedených čtyřletých oborů s maturitou získají žáci v průběhu studia ve třetím ročníku po složení závěrečné zkoušky i výuční list v příbuzném oboru studia. Experimentální ověřování probíhá jen na šesti školách v České republice a naše škola patří mezi ně. Pokusné ověřování bude ukončeno v roce 2018.

Mechanik seřizovač

Obor mechanik seřizovač připravuje studenty k obsluze a programování výrobních strojů, zařízení a technologických pracovišť (strojů s číslicovým řízením, transferových linek apod.) vybavených výpočetní technikou a řídícími systémy NC a CNC. Absolventi tohoto studijního oboru mohou být zařazeni na výrobní pracoviště a pracoviště technické přípravy výroby, kde po zapracování mohou sestavovat složitější programy pro NC a CNC stroje, řešit technologické úlohy pomocí výpočetní techniky a zastávat nižší i střední funkce, technické funkce v řízení výroby, při technologické přípravě výroby a v technických sekretariátech výrobních manažerů.  

Reprodukční grafik pro média
Úkolem studijního oboru je připravit studenty pro výkon pracovních činností v oblasti obsluhy složitých elektronických systémů polygrafických pracovišť, digitálního zpracování obrazu a textu, výroby multimediálních prezentací, animací, 3D modelování, tvorby www stránek, včetně produkce časopisů, knih a reklamních materiálů. Toto vzdělávání probíhá jak klasickou metodou, tak za použití výkonných počítačů v grafických programech s náročnou montáží a retuší obrazů. Vytváření grafických dokumentů, zhotovování tiskových předloh a polygrafické montáže.

Mechanik elektrotechnik
Absolvent školního vzdělávacího programu Elektrotechnika se uplatní zejména v konstrukčních, technologických a projekčních činnostech elektrotechnického charakteru, v oblasti technického rozvoje, technické kontroly, zkušební, regulační a montážní techniky a techniky údržby elektrotechnických zařízení, v oblasti diagnostiky, revizní a servisní techniky. Uplatní se též jako školící technici, ve sféře využití výpočetní techniky při zpracování dat a při řízení technologických procesu, jako technici měření a regulace, jako operátoři a programátoři počítačů nebo mikropočítačů, při řízení jednoduchých procesu a při programování průmyslových automatu, při řízení a obsluze robotovaných pracovišť, regulačních jednotek a elektronických přístrojů a zařízení. Mohou se uplatnit
i jako vývojoví pracovníci, projektanti, energetici a při řízení provozu v elektrotechnických i jiných podnicích. Uplatní se též při provádění revize a oživování elektrotechnických zařízení.

3 LETÉ – VÝUČNÍ LIST
Obráběč kovů
Je zaměřen na univerzální obrábění, soustružení, frézování a broušení.
Obráběč kovů: Absolvent daného oboru by měl nejen zvládnout základy ručního zpracování kovů, rýsování, pilování rovinných a tvarových ploch, řezání a stříhání materiálů, ohýbání, vrtání apod., ale také všechny způsoby obrábění (frézování, soustružení, broušení a vrtání). Všechna zaměření jsou doplněna o základy programování CNC strojů. V rámci teoretické i praktické přípravy se seznámí se základní obsluhou počítače a s prací v jednoduchých uživatelských programech.

Strojní mechanik
Obsahem oboru je ruční nebo strojní zhotovování součástí strojů, zařízení a prvků konstrukcí, montáž, údržba a opravy strojů, strojních celků a zařízení. Vykonávané činnosti jsou zaměřeny na strojírenské výrobky a zařízení využívaná v nejrůznějších oblastech průmyslu, ve stavebnictví, zemědělství, dopravě apod. Žáci se seznamují s ručním i strojním zhotovováním a sestavováním strojních součástí i celků, osvojují si základy výroby, poznávají konstrukci a funkci strojů
a zařízení v rámci teoretických znalostí a manuálních dovedností. Rovněž se setkají s obsluhou a základními programy počítače.

Elektrikář - silnoproud
Náplní oboru elektromechanik, který je zaměřen na silnoproud, je výchova žáků v činnostech typických pro elektrotechnický směr v úzké návaznosti na vývojové trendy rozvoje elektrotechniky. Cílem teoretické a praktické přípravy je získání znalostí v oblasti technologie elektrotechnických materiálů, obsluhy strojů používaných v elektrotechnické výrobě. Žáci se naučí používat měřící techniku, montáže celků, prvků a zařízení spotřební a investiční elektrotechniky. Součástí výuky jsou elektromontážní práce nejen při opravách elektrických strojů a zařízení, ale i při provozu a údržbě elektrických strojů a přístrojů.

Tiskař, tiskařka na polygrafických strojích
Úkolem učebního oboru je vychovat odborníky pro tisk jednobarevných i vícebarevných tiskovin, prospektů, plakátů, obalů, časopisů, knih a reprodukcí. Studenti jsou připravováni v teoretické i praktické výuce, aby dokázali seřídit a používat daná zařízení, maloformátové a velkoformátové stroje pro archový tisk z plochy a z hloubky. Součástí výuky je odborné použití barev a chemikálií při potiskování papíru, kartonu, lepenky a plastových či kovových fólií.

Knihař, knihařka
Úkolem učebního oboru je připravit odborníky jednoduchých i specializovaných knihařských výrobků, zpracování kotoučového papíru, složek, stohů a svazků řezáním, skládáním, svařováním, frézováním, rýhováním, perforováním, lepením a šitím, zhotovením knižního bloku, desek knižní vazby, zhotovení měkkých a tenkých vazeb technologickými postupy a zakázkové ruční i průmyslové výroby.

U oborů strojní mechanik a obráběč kovů mohou uchazeči při řádném plnění studijních povinností (bez neomluvené absence, snížené známky z chování a není hodnocen z odborného výcviku horší známkou jako 3) pobírat finanční podporu od Zlínského kraje odstupňované podle ročníků (300,- Kč, 400,- Kč, 500,- Kč) - měsíčně a prémii za vyznamenání až 5.000,- Kč.

Další stipendia mohou získat i žáci některých studijních oborů, které podporují podle svých kritérií vybrané podniky regionu. Jedná se zejména o tyto firmy: Barum Continental, spol. s r.o., Mould & Matic Solutions, s.r.o., GENICZECH - M, s.r.o. a další.

Fotografie

Kategorie, ve kterých je firma umístěna (3)

Publikované články (7)

Prezentujte i Vy Vaši firmu!

Přidejte Vaši firmu do Katalogu firem pro plasty a gumu v ČR a SR. Vaši firmu uvidí více než 35 000 reálných uživatelů za měsíc.

+ Přidat firmu
 

Nejnovější inzeráty

Nejbližší výstavy a semináře

Plastikářský slovník