SYNTHOS S.A. organizační složka

O. Wichterleho 810, 278 01 Kralupy nad Vltavou    Zobrazit na mapě

telefon:+420 315 711 111

IČO: 28226313
IČ DPH: CZ28226313

Popis firmy

Synthos S.A. je jedním z největších výrobců chemických surovin v Polsku. Společnost je v Evropě prvním výrobcem emulzních kaučuků a třetím evropským výrobcem zpěňovatelného polystyrenu. Firma dodává technologicky pokročilé výrobky nejvyšší kvality. 
Firma Synthos S.A. vznikla na bázi společností Chemická firma Dwory a.s. (Firma Chemiczna Dwory S.A.) a Kaučuk a.s.
Název SYNTHOS je odvozen od spojení slov řeckého původu  synthesis (spojuji) a orthos (správný, patřičný). Název odráží misi Společnosti, která spočívá ve výrobě a dodávkách chemických výrobků zákazníkům a řešení pro další zpracování, které podporují jejich rozvoj. V názvu se zrcadlí také předmět činnosti Společnosti, kterým je chemická syntéza. 
Synthos S.A. řídí dvě výrobní společnosti – Synthos Dwory Sp. z o.o. se sídlem v Osvětimi (Polsko) a Synthos Kralupy a.s. se sídlem v Kralupech (Česká republika). 

Sortiment/Služby

Polystyren
Standardní (GPPS) a houževnaté (HIPS) polystyreny jsou vyráběny kontinuální blokovou polymerací a jsou dodávány pod obchodní značkou Owispol® a Krasten®.
Polystyreny Owispol® a Krasten® jsou využívány jako surovina zejména v aplikacích na balení potravin a nápojů, jednorázového nádobí v oblasti rychlého občerstvení, výrobků spotřebního zboží a jeho obalů. Dále pak pro výrobky spotřební elektrotechniky, elektroniky a obalů audio a video nosičů, laboratorních a zdravotnických potřeb. Lze je použít jako surovinu pro výrobu hraček, dílů nábytkářského, automobilového, elektrotechnického a strojírenského průmyslu.
Složení polystyrenů Owispol® a Krasten® splňuje požadavky na zdravotní nezávadnost a lze je proto používat pro výrobu předmětů přicházejících do styku s potravinami.

Polystyreny Owispol® jsou vyráběny v SYNTHOS Dwory Sp.o.o. v Polsku.
Polystyreny Krasten® jsou vyráběny v SYNTHOS Kralupy a.s. v České republice.
 
 
Zpěňovatelný polystyren
Expandovatelný polystyren (PS-E nebo EPS) je plast obsahující uhlovodík pentan jako nadouvadlo, které umožňuje jeho vypěnění. 
 
EPS může obsahovat pomocné látky pro zpracování nebo aditiva modifikující jeho vlastnosti jako jsou např. retardéry hoření, látky snižující tepelnou vodivost nebo nasákavost vody, povrchová maziva, barviva, pigmenty apod..Pro různé aplikace se vyrábí typy o rozdílné velikosti perlí a obsahem nadouvadla.
 
Typický způsob zpracování EPS je předpěnění v zařízeních různorodé konstrukce a kapacity za použití páry nebo směsi páry a inertního plynu (nejčastěji vzduchu). Předpěněné perle pak mohou být v následném kroku zpracovány dopěněním ve formách na bloky, desky nebo jiné tvary opět za použití páry nebo směsi páry a vzduchu.

Koplen® F - je expandovatelný polystyren (EPS) tvořený kulovitými polystyrenovými částicemi. Obsahuje látku snižující hořlavost výrobku (HBCD < 0,5%) a pentan jako nadouvadlo.

Koplen® FR - je expandovatelný polystyren (EPS) tvořený kulovitými polystyrenovými částicemi. Obsahuje látku snižující hořlavost výrobku (HBCD < 0,5%) a má snížené množství pentanu jako nadouvadla (max. 5%).

Owipian® FS - je expandovatelný polystyren (EPS) tvořený kulovitými polystyrenovými částicemi. Obsahuje látku snižující hořlavost výrobku (HBCD < 0,5%) a pentan jako nadouvadlo.
 
 
Synthos XPS
 
Extrudovaný polystyren XPS je moderní termoizolační materiál.
 
Díky vnitřní struktuře uzavřených buněk se tento materiál vyznačuje řadou jedinečných vlastností, které se široce uplatní ve stavebnictví.
 
Extrudovaný polystyren XPS je charakteristický velice dobrými vlastnostmi tepelné izolace, odolností proti působení vlhka a vysokou pevností.
Synthos XPS je homogenní stavební materiál s hladkým povrchem a strukturou z malých uzavřených buněk. Vzhledem ke své struktuře se tento výrobek ideálně uplatní u nejrůznějších tepelných izolací.

Přednosti Synthos XPS:
•    dokonalý součinitel tepelně izolačních schopností,
•    odolnost proti působení vlhka,
•    vynikající pevnostní parametry,
•    velice snadno montovatelná deska,
•    deska plně recyklovatelná,
•    samouhasitelný výrobek

Fotografie

Kategorie, ve kterých je firma umístěna (8)

Publikované články (1)

  • Polybutadienové kaučuky v nabídce Synthos již v roce 2011

    Polybutadienové kaučuky v nabídce Synthos již v roce 2011

    Skupina Synthos S.A. realizuje v souladu s plánem započaté investiční projekty. Polybutadienové kaučuky, které se budou vyrábět na základě neodymové technologie (Nd PBR) od firmy Michelin, patří k nejnovější generaci kaučuků na světě, používaných pro výrobu pneumatik, a s ohledem na lepší...

Zveřejněné aktuality (5)

Prezentujte i Vy Vaši firmu!

Přidejte Vaši firmu do Katalogu firem pro plasty a gumu v ČR a SR. Vaši firmu uvidí více než 35 000 reálných uživatelů za měsíc.

+ Přidat firmu
 

Nejnovější inzeráty

Nejbližší výstavy a semináře

Plastikářský slovník