Povinnost oznamování

Povinnost oznamování (podle čl. 7 nařízení REACH) pro dovozce a výrobce předmětů obsahující níže uvedenou SVHC látku je do 27. 12. 2018. Tato povinnost se týká níže uvedených 10 SVHC látek (zařazených do Kandidátského seznamu 27. 6. 2018):

  • oktamethylcyklotetrasiloxan (D4) (EC 209-136-7, CAS 556-67-2) čistící a prací výrobky, kosmetika, výrobky osobní hygieny, lesky a vosky;

  • dicyklohexylftalát DCHP (EC 201-545-9, CAS 84-61-7) v plastisolu a PVC, výroba kaučuků a plastových výrobků, výroba organických peroxidů

  • dekamethylcyklopentasiloxan (D5) (EC 208-764-9, CAS 541-02-6) kosmetika, výrobky osobní hygieny, lesky a vosky, čistící a prací výrobky, ošetřující výrobky pro textil a barvy;

  • dodekamethylcyklohexasiloxan (D6) (EC 208-762-8, CAS 540-97-6) čistící a prací výrobky, kosmetika, výrobky osobní hygieny

  • ethylenediamin (EC 203-468-6, CAS 107-15-3) lepidla, těsnící přípravky, ochranné prostředky, plnivo, tmely, omítky, modelovací hmota, regulátor pH a úprava vody;

  • terfenyl, hydrogenovaný (EC 262-967-7, CAS 61788-32-7) přísada do plastů, rozpouštědlo nátěrů, inkoustů, lepidel a těsnících prostředků;

  • olovo (EC 231-100-4, CAS 7439-92-1) použití v kovech, svařování, pájení kovů, produkty povrchové úprav kovů, polymery a teplonosná media;

  • oktaboritan disodný (EC 234-541-0, CAS 12008-41-2) mrazuvzdorné výrobky, teplonosná media, maziva, prací a čisticí prostředky;

  • benzo(g,h,i)perylen (EC 205-883-8, CAS 191-24-2) neregistrovaná látka podle nařízení REACH, normálně nevyráběná látka záměrně, ale dost často vyskytující se jako nečistota v jiných látkách;

  • 1,2-anhydrid benzen-1,2,4-trikarboxylové kyseliny (trimelitanhydridu) (TMA) (EC 209-008-0, CAS552-30-7) senzibilizace dýchacích ces, výroba esterů a polymerů

 

Nejnovější inzeráty

Nejbližší výstavy a semináře

Plastikářský slovník